Ryloth

    Ryloth, to druga planeta w systemie o tej samej nazwie, posiadajÄ…ca cienkÄ… ale zdatnÄ… do oddychania atmosferÄ™. Wokół planety orbituje pięć księżyców majÄ…cych wpÅ‚yw na procesy geologiczne zachodzÄ…ce we wnÄ™trzu planety. Ryloth jest praktycznie pozbawiona wód powierzchniowych; nie liczÄ…c może tylko czap lodowych zlokalizowanych na biegunach i po "nocnej" stronie planety.
    Jest to planeta licznych ekstremów: sucha o pustynno-skalistym krajobrazie przechodzÄ…cym w olbrzymie pasma górskie i gÅ‚Ä™bokie cieniste doliny. Z kolei nieoÅ›wietlona aktualnie strona zamienia siÄ™ w mroźne lodowe pustkowie. Ze wzglÄ™du na swój nietypowy obrót wokół wÅ‚asnej osi wzglÄ™dem gwiazdy ukÅ‚adu atmosfera planety jest wyjÄ…tkowo turbulentna i charakteryzuje silnymi wiatrami potrafiÄ…cymi osiÄ…gać prÄ™dkość prawie 500 kilometrów na godzinÄ™. Procesy erozyjne inicjowane prze takie wiatry od wieków rzeźbiÄ… na powierzchni planety najrozmaitsze formacje skalne a nawet jaskinie.
    Imperium jest praktycznie niezainteresowane sprawowaniem wiÄ™kszej kontroli nad tÄ… planetÄ…; wystarcza im, jeżeli Twi'lekowie skupiajÄ… siÄ™ na walkach miÄ™dzy sobÄ…. Z tego też powodu, planeta staÅ‚a siÄ™ bezpiecznÄ… przystaniÄ… dla najbardziej zdesperowanych osób ukrywajÄ…cych siÄ™ przed swymi wierzycielami; warunki jakie panujÄ… na planecie zniechÄ™cajÄ… wielu do dalszej pogoni.

WiÄ™cej w tej kategorii: « Rodia Sluis Van »