Rodia

    Rodia to druga z planet orbitujÄ…cych wokół gwiazdy Tyrius w systemie Tyrius w sektorze Savareen. Posiada cztery duże księżyce i posiada standardowÄ… grawitacjÄ™ oraz atmosferÄ™ zawierajÄ…cÄ… tlen.
    Rodia to planeta posiadajÄ…ca gorÄ…cy i wilgotny klimat a znakomitÄ… wiÄ™kszość jej powierzchni zajmujÄ… bagna, rozlewiska i nieprzebyte dżungle. Rdzenni mieszkaÅ„cy planety skupiajÄ… siÄ™ w wielkich miastach otoczonych energetycznymi polami, które zapewniajÄ… ochronÄ™ przed uciążliwymi warunkami zewnÄ™trznymi. Dwa najwiÄ™ksze miasta to rywalizujÄ…ce ze sobÄ… Miasto Equator i Iskaayuma. To drugie jest obecnie uważane, za stolicÄ™ planety. PozostaÅ‚e miasta planety nawet w poÅ‚owie nie dorównujÄ… im rozmiarami i gÄ™stoÅ›ciÄ… zaludnienia. Znakomita wiÄ™kszość rodiaÅ„skiego osadnictwa powiÄ…zana jest ze szlakami wodnymi stanowiÄ…cymi naturalnÄ… drogÄ™ komunikacji i transportu towarów.
    Status polityczny Rodii jest ciężki do ustalenia bowiem obecnie jest ona arenÄ… na której Å›ciera siÄ™ trzech graczy: Imperium, które chciaÅ‚o by przejąć kontrolÄ™ nad planetÄ… dla jej zasobów i nieograniczonego dostÄ™pu do ich technologii; Huttowie, których obecność na Rodii jest zauważalna, ekonomicznie opÅ‚acalna ale też i przestÄ™pczogenna oraz Rodianie, chcÄ…cy zachować jak najwiÄ™cej niezależnoÅ›ci bowiem zupeÅ‚ne oddanie siÄ™ w rÄ™ce dwóch pierwszych może oznaczać caÅ‚kowitÄ… zapaść gospodarczÄ…. Na chwilÄ™ obecnÄ… żadna ze stron nie potrafi w znaczÄ…cy sposób uzyskać przewagi nad pozostaÅ‚ymi tym samym ogólnÄ… atmosferÄ™ politycznÄ… na Rodii można uznać za napiÄ™tÄ… choć wzglÄ™dnie zrównoważonÄ… i gdyby na arenie pojawiÅ‚ siÄ™ czwarty gracz caÅ‚a sytuacja ulegÅ‚a by drastycznej zmianie.
    Rodia jest też znanym na caÅ‚Ä… galaktykÄ™ eksporterem rzadkich i drogich okazów zwierzÄ…t oraz miejscem, w którym organizowane sÄ… polowania.

 

WiÄ™cej w tej kategorii: « Korriban Ryloth »