Darth Alexis

 

       Istota powstaÅ‚a z poÅ‚Ä…czenia ducha mocy potężnej starożytnej czarownicy Aleemy z ciaÅ‚em mÅ‚odej Å›miertelnie groźnej zabójczyni Sith lady Alexis. Jest ona niezwykle niestabilnym tworem dysponujÄ…cym potężnÄ… mocÄ… ale zarazem rozdwojeniem jaźni i umiejÄ™tnoÅ›ci. Czyni to z niej nieprzewidywalnego przeciwnika. Jej powstanie opisane jest tutaj – syngia, zaÅ› nosicielkÄ… jest – Lady Vexis
       Nie sÄ… znane jej obecne zamiary. Wiadomo tylko że z jakiegoÅ› powodu współpracuje z Imperium i maczaÅ‚ w tym palce Agent Nehrit. Aleema opÄ™tana jest żądzÄ… uzyskania peÅ‚nej kontroli nad swoim buntowniczym ciaÅ‚em, z kolei Vexis gdy tylko dochodzi do gÅ‚osu stara siÄ™ pozbyć wpÅ‚ywów swojej potężnej ciemiężycielki.
       Sithka jest niezwykle groźnym przeciwnikiem, o czym przekonaÅ‚a siÄ™ dwójka Å‚owców próbujÄ…c stanąć z niÄ… w szranki. Wyniesiona z pojedynku wiedza wskazuje na ponadprzeciÄ™tne umiejÄ™tnoÅ›ci używania iluzji i wpÅ‚ywania na umysÅ‚y istot żywych. Maszyny zaÅ› mogÅ‚y przekonać siÄ™ o tym że bÅ‚yskawice, bÅ‚yskawicznie dezaktywujÄ… droidy. Nie udaÅ‚o siÄ™ im odkryć żadnego sÅ‚abego punktu mocowÅ‚adnej.