BHI.jpg
BHI - Pozosta?e
poniedziałek, 19 marca 2012 22:35

Polowanie rozpocz?te!

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

  Na oficjalnej stronie z og?oszeniami dla najemnikw prowadzonej przez Hutta Zordo pojawi?o si? niezwyk?e zlecenie. Imperialni po?rednicy, ktrzy od niedawna osiedlili si? na stacji Hutta, wyp?ac? nagrod? za ka?dego Mandalorianina dostarczonego do odpowiedniego punktu. Praca ta od razu wzbudzi?o niesamowite poruszenie w spokojnym ?wiatku ?owcw nagrd.

wtorek, 16 sierpnia 2011 18:09

Kup knajp? u Zordo

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

Stacja "Zordo's Haven" orbituj?ca nad planet? Nal Hutta jest jedn? z najpopularniejszych przystani dla ?owcw nagrd, przemytnikw, najemnikw, szulerw czy po prostu gwiezdnych awanturnikw szukaj?cych ?atwych pieni?dzy lub dobrej zabawy. W?a?ciciel kosmicznego przybytku dzisiaj rozpocz?? sprzeda? miejsc na lokale umiejscowione na ko?czonym w?a?nie poziomie rozrywkowym.

poniedziałek, 14 marca 2011 13:40

Strzelanina pod okiem Zorda

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

O tym, ?e u hutta Zordo si? nie strzela wie nawet dziecko. Wywo?ywanie burd na stacji kosmicznej nale??cej do grubasa z Nal Hutta jest rwnie ryzykowne, co obra?anie go w mediach. Mimo to, odwa?ni (g?upi?) zawsze si? znajduj?.

niedziela, 24 października 2010 15:34

Zordo buduje conapty mieszkalne

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

W?a?nie rozpocz??y si? prace nad rozbudow? stacji kosmicznej Zordo's Haven b?d?c? przystani? dla ?owcw nagrd, najemnikw oraz przemytnikw. Hutt Zordo planuje jeszcze w tym roku udost?pni? nowe poziomy, na ktrych znajd? si? przede wszystkim conapty mieszkalne.

prstk.jpg