NRD.jpg
sobota, 18 września 2010 10:59

Druga Rocznica ?mierci Bohatera Republiki

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Trzy dni temu na Korelii obchodzono drug? rocznic? ?mierci Liama Skiddera. Organizatorem uroczysto?ci by? wieloletni przyjaciel Pu?kownika ? Joe Bashak, w?a?ciciel kantny ?Cichy Joe?. Przedsi?wzi?cie wspar?y w?adze lokalne miasta oraz weterani walk sprzed 20, a nawet 40 lat. Oprócz kilkudziesi?ciu minutowego zebrania pod pomnikiem Liama Skiddera, Bashak w swym lokalu zorganizowa? pocz?stunek, a tak?e wystawi? liczne pami?tki po zmar?ym bohaterze. Przypomnijmy, ?e Skidder zgin?? na Zatruxi, po?wi?caj?c swoje ?ycie w walce o wolno?? mieszka?ców planety, którzy znajdowali si? pod jarzmem Imperium.
prstk.jpg