BHI.jpg
sobota, 18 września 2010 10:57

Flota zastanawia si? nad nowym modelem my?liwca?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Jak podaj? ?ród?a bliskie najwy?szemu dowództwu Floty Nowej Republiki, przetarg na nowy model my?liwca maj?cy sta? si? trzonem zmodernizowanej si?y uderzeniowej, jest opcj? realn? i bardzo prawdopodobn?. Na razie nie uda?o nam si? potwierdzi? tej informacji, jednak wszystko wskazuje na to, ?e Incom Corporation, producent s?ynnego X-Winga mo?e czu? si? zagro?one na pozycji lidera.
prstk.jpg