NRD.jpg
Displaying items by tag: rozrywka
piątek, 02 marca 2012 22:41

Nowe dzie?o Stevenberga!

  Nowy film Spiel Stevenberga ju? przed rozpocz?ciem zdj?? rozgrzewa opini? publiczn?. S?ynny re?yser zbiera gwiazdy w castingach i znane osobisto?ci na premier?!
Published in NRD - Rozrywka
wtorek, 16 sierpnia 2011 18:09

Kup knajp? u Zordo

Stacja "Zordo's Haven" orbituj?ca nad planet? Nal Hutta jest jedn? z najpopularniejszych przystani dla ?owcw nagrd, przemytnikw, najemnikw, szulerw czy po prostu gwiezdnych awanturnikw szukaj?cych ?atwych pieni?dzy lub dobrej zabawy. W?a?ciciel kosmicznego przybytku dzisiaj rozpocz?? sprzeda? miejsc na lokale umiejscowione na ko?czonym w?a?nie poziomie rozrywkowym.

Published in BHI - Pozosta?e
czwartek, 12 maja 2011 10:27

Hans Bruner zrobi w?asny film

Hans Bruner, jeden z najpopularniejszych kinowych aktorw, postanowi?, ?e czas zosta? re?yserem i producentem. Jego film "Mi?o?? na skrzyd?ach" na ekrany kin ma trafi? pod koniec tego lub na pocz?tku przysz?ego roku. Pytanie brzmi czy taki po?piech nie b?dzie zwiastunem kl?ski?

Published in NRD - Rozrywka
niedziela, 20 lutego 2011 01:11

Knockout Girls rusza w tras?

Rockowy zesp? Knockout Girls wyrusza w tournee po ?wiatach sektora Coruscant. Promuj?ca, wydan? pod koniec zesz?ego roku, p?yt? "Sweet Deadman", trasa koncertowa obejmuje planety takie, jak Alsakan, Bessimir, Metellos, Majesticas, Majesticas, Vandor-3 i, co oczywiste, stolic? sektora - Coruscant, gdzie odb?dzie si? a? siedem wyst?pw, w tym fina?owy zaplanowany jako show dla prawie 400 000 publiczno?ci.

Cho? najnowszy album grupy nie odnis? sukcesu poprzednich nagra?, popularno?? "Wystrza?owych Dziewczyn" wci?? utrzymuje si? na szczytowym poziomie, a nowych fanw wci?? przybywa. Ka?da z pi?ciu cz?onki? kapeli wydaje si? by? wyj?tkowo pozytywnie nastawiona do zbli?aj?cego si? tournee i wszystkie jednog?o?nie powtarzaj?, ?e na koncertach nie zabraknie ani dobrej muzyki, ani niepowtarzalnego klimatu, ani efektw specjalnych charakterystycznych dla "przedstawie?", z ktrych s?ynie Knockout Girls. 

Bilety na koncerty zamawia? mo?na poprzez holonetow? witryn? zespo?u.

Published in NRD - Szybkie newsy
poniedziałek, 07 lutego 2011 14:13

Nowa p?yta Krla

Wreszcie si? doczekali?my - ?wiat?o dzienne ujrza? nowy album legendarnej grupy muzycznej. "News of The Galaxy", bo tak brzmi tytu? nowego wydawnictwa nawi?zuje do korzeni zespo?u: mocnego, surowego rockowego grania, lecz czy zawarte na nim utwory spe?niaj? oczekiwania fanw?

Published in NRD - Rozrywka
czwartek, 25 listopada 2010 13:02

"Beebleberry" zamkni?te

W?a?cicielka najpopularniejszego klubu nocnego na Coruscant, Beebleberry, poinformowa?a wczoraj, ?e od dnia dzisiejszego lokal b?dzie zamkni?ty z powodu przebudowy i ca?kowitej zmiany wystroju. Nie podano przybli?onej daty ponownego otwarcia klubu, ale prawdopodobnie nast?pi to jeszcze przed nowym rokiem, by za jego powitanie na parkiecie Beebleberry mieszka?cy planety mogli zap?aci? grube pieni?dze. Wed?ug zapewnie? Samanthy Blackkreck dotychczasowi stali go?cie nie b?d? si? czuli obco w nowym wn?trzu lokalu, ktre jednak b?dzie bardziej dostosowane do wsp?czesnych standardw. Najprawdopodobniej zmianie ulegnie tak?e powierzchnia nightclubu - ma by? on wi?kszy i przynajmniej dwupoziomowy, za? ka?de z pi?ter ma by? utrzymane w nieco innym klimacie.

Przypomnijmy, ?e Samantha Bleckkreck jest crk? twrcy tego wspania?ego miejsca, Eliji Blackrrecka i przej??a klub dwa lata temu pozwalaj?c ojcu w spokoju cieszy? si? emerytur?.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 17 listopada 2010 12:53

Wystrza?owe Dziewczyny na szczycie!

Zesp? Knockout Girls na swoich koncertach gromadzi setki tysi?cy fanw, sprzeda? p?yt liczy w miliardach egzemplarzy i w ?adnym wypadku nie zamierza opu?ci? szczytw list przebojw. Dziewczyny z kapeli doskonale wiedz? jak wykorzysta? fal? popularno?ci, na jakiej si? znalaz?y, a my mamy okazj? ogl?da? narodziny nowej legendy muzyki.

Published in BHI - Tematy specjalne
niedziela, 14 listopada 2010 23:54

Kovaiev planuje kolejny film!

Yuran Kovaiev, po niezwyk?ym sukcesie kasowym "Zapomnianych", nie tylko nie ma zamiaru spoczywa? na laurach, ale nawet robi? sobie przerwy od pracy. W wywiadzie dla holonetowego portalu dla kobiet poinformowa? o tym, ?e ju? pracuje nad scenariuszem kolejnego obrazu. S?ynny re?yser i scenarzysta w jednej osobie, nie zdradzi? jeszcze ?adnych istotnych szczeg?w dotycz?cych fabu?y jego nowego filmu, ale zapewni?, ?e tym razem ma zamiar postawi?, nie tylko na zawarte w nim tre?ci, ale rwnie? akcj? i efekty specjalne. Zapytany czy b?dzie to "wojenniak" skierowany przede wszystkim ku m?skiej cz??ci populacji, potwierdzi? to przypuszczenie. Kovaiev powiedzia? te?, ?e opowiedziana historia miejsce b?dzie mia?a w rwnoleg?ej galaktyce, na planecie gdzie cywilizacja nie odkry?a jeszcze nap?du nad?wietlnego.

Przypomnijmy, ?e ostatni film Kovaieva, "Zapomniane" wci?? znajduje si? na pierwszym miejscu imperialnego Box Office, a tak?e na drugim w jego republika?skim odpowiedniku.

Published in IG - Szybkie newsy
niedziela, 24 października 2010 16:26

"Beebleberry" znw najlepsze

Nightclub "Beebleberry" po raz kolejny zosta? wybrany najlepszym lokalem rozrywkowym na Coruscant. Klub ten cieszy si? niezwyk?? popularno?ci?, nie tylko ze wzgl?du na swoje rozmiary (mo?e pomie?ci? nawet kilkaset osb!), ale przede wszystkim dzi?ki wspania?ym tancerkom, ktre nie maj? sobie rwnych na ca?ej planecie, a mo?e i systemie. Jako najwi?kszy atut, g?osuj?cy wskazywali te? dobr muzyki oraz szerok? gam? oferowanych trunkw - samych gatunkw piw jest kilkadziesi?t. Niew?tpliwie du?ym plusem s? te? okazyjne imprezy organizowane przez w?a?ciciela - koncerty, wieczory tematyczne czy go?cinne pokazy tancerek pracuj?cych na innych planetach. Nasz? redakcj? dziwi jednak fakt, ?e ma?o kto zwraca uwag? na niebezpieczne towarzystwo, jakie lubi odwiedza? "Beebleberry" - pe?en przekrj wartstw spo?ecznych sprawia, ?e oprcz praworz?dnych obywateli, do tego miejsca zagl?daj? rwnie? przest?pczy i kryminiali?ci.

W holonetowym badaniu wzi??o udzia? ponad 67 000 osb r?nych ras.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 24 października 2010 15:34

Zordo buduje conapty mieszkalne

W?a?nie rozpocz??y si? prace nad rozbudow? stacji kosmicznej Zordo's Haven b?d?c? przystani? dla ?owcw nagrd, najemnikw oraz przemytnikw. Hutt Zordo planuje jeszcze w tym roku udost?pni? nowe poziomy, na ktrych znajd? si? przede wszystkim conapty mieszkalne.

Published in BHI - Pozosta?e
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg