NRD.jpg
Displaying items by tag: powstanie
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o królewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, którzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?ród powsta?ców obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
sobota, 18 września 2010 11:03

Powstanie na Naboo?

Dosz?y do nas niepokoj?ce wie?ci z Theed, stolicy Naboo. Wed?ug doniesie? naszego korespondenta, dzisiaj rano na tej pokojowej planecie rozp?ta?o si? prawdziwe piek?o, gdy niespodziewanie dosz?o do star? mi?dzy uzbrojonymi rebeliantami i obro?cami obecnej w?adzy. Nie wiadomo sk?d powsta?cy maj? bro?, ale mo?e by? to powi?zane z ostatnim wzrostem przest?pczo?ci na Naboo. Faktem jest, ?e wszelki kontakt z planet? urwa? si? równie nagle, co niespodziewana by?y informacje od naszego redakcyjnego kolegi. Ostatnia wiadomo??, jak? otrzymali?my mówi?a o wycofaniu si? lojalistów do pa?acu królewskiego. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?
Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg