NRD.jpg
Displaying items by tag: Taris
poniedziałek, 09 lipca 2012 23:21

Wojna dotar?a na Taris!

  Kryzys gospodarczy na Taris osi?gn?? punkt, ktrego na tym globie nie widziano od ponad siedmiuset lat. Sp?ki i wielkie firmy upadaj? po kolei, krach na gie?dzie zahamowa? rozwj ekonomiczny, a dodatkowo w?adze musz? przeznacza? coraz wi?ksze pieni?dze na walk? z zaraz? Raghuli. To wszystko, jak si? okaza?o, zosta?o spowodowane obecno?ci? armii, ktra stara si? wzmocni? obron? tej wa?nej planety.
Published in Wiadomo?ci z Republiki
niedziela, 27 lutego 2011 15:49

Rakghoule na Taris

To ju? pewne - na Taris ?yj? rakghoule, podaje rzecznik prasowy w?adz planety. Cho? do walki z nimi skierowane zosta?o, mieszka?cy boj? si? wychodzi? z domw i ??daj? podj?cia bardziej stanowczych krokw ni? wzmocnione patrole na ni?szych poziomach miasta.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 20:00

Taris pod obl??eniem

Republika?ska flota, po zaci?tej walce w systemie Taris, wycofa?a si? pod naporem imperialnych Gwiezdnych Niszczycieli. Pomimo du?ej si?y ognia i wsparcia obronnych baz orbitalnych, nie by?o szans na zwyci?stwo w tej bitwie. Teraz utrzymanie planety zale?y od odci?tych, pozbawionych kontaktu z naczelnym dowdztwem i otoczonych przez przewa?aj?ce si?y wroga, ?o?nierzy wojsk l?dowych.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 09:39

Rancor w kana?ach na Taris?

?o?nierze zamieszkuj?cy tymczasow? baz? wojskow? Republiki na Taris coraz cz??ciej informuj? o tym, ?e widzieli rancora. Fakt ten wydaje si? do?? nieprawdopodobny i przypomina miejsk? legend?, jednak nie mo?na nie bra? pod uwag? tajemniczych zagini?? w okolicy miejsca, gdzie rzekomo mia?by mie? swoje legowisko. Nie wiadomo jak rancor mia?by prze?y? w olbrzymim labiryncie tuneli pod dawnym miastem ani jak si? tam znalaz?, jednak dowdztwo zmuszone jest podj?? kroki maj?ce wyja?ni? t? spraw? ? do tego czasu ?o?nierze odmawiaj? patrolowania terenu zagini??.
Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 01:20

Taris: Kradzie? w bia?y dzie?

Published in Wiadomo?ci z Republiki
czwartek, 09 września 2010 00:58

Czy utracimy Taris?

 

Wszelki kontakt z Taris zosta? przerwany z chwil?, gdy imperialna flota inwazyjna rozpocz??a atak na planet?. Ostatni? wiadomo?ci?, jak? wys?ali obro?cy by?o wo?anie o pomoc.

 
Published in Wiadomo?ci z Republiki
prstk.jpg