NRD - Coruscant's Voice
niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o p?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
czwartek, 11 sierpnia 2011 18:48

?wi?tyni? Jedi czeka remont

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wie?a Rekoncyliacji w ruinie, ca?y poziom wymagaj?cy remontu, doszcz?tnie zniszczone kwatery m?odzikw, kilkunastu wychowankw ?wi?tyni w stanie krytycznym, kilkoro m?odych adeptw po?egna?o si? z ?yciem. To wynik tragicznego wypadku, do ktrego dosz?o w rzekomo najbezpieczniejszym miejscu Galaktyki.

środa, 16 lutego 2011 22:20

CSF wypowiada wojn? nielegalnym wy?cigom

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Coruscant Security Force otrzyma?o now? bro? w walce przeciwko uczestnikom nielegalnych wy?cigw na Coruscant: trzydzie?ci cztery super nowoczesne air-speedery o osi?gach porwnywalnych do maszyn bior?cych udzia? w zawodach w?a?nie trafi?o w r?ce policjantw.
niedziela, 06 lutego 2011 17:05

Droid - zabjca kolejnym koszmarem Coruscant

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Coruscant nie ma nawet chwili oddechu. Cho? zamachy ze strony "Szalonego Sapera" usta?y na jaki? czas, mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki nie mog? czu? si? w pe?ni bezpieczni. Podczas, gdy dolne partie miasta opanowuj? wojny gangw, w "bezpieczniejszych" dzielnicach przera?enie sieje nieuchwytny droid-zabjca.

sobota, 27 listopada 2010 01:05

Qultist Korr ucieka z aresztu!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Niedawno zatrzymany przez policj? na Coruscant, Qultist Korr zdo?a? zbiec z aresztu, w ktrym go trzymano. S?u?by porz?dkowe ostrzegaj? przed tym gro?nym osobnikiem - dokona? on ju? pi?ciokrotnego morderstwa i najprawdopodobniej nie zawaha si? przed pope?nieniem kolejnych.

wtorek, 23 listopada 2010 22:38

Szalony Saper znw uderza

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Xakic Obdris, galaktyce szerzej znany jako "Szalony Saper", znw uderzy?. Tym razem celem jego terrorystycznej organizacji by?a stacja kolejki przed budynkiem Senatu. Dwadzie?cia dwie osoby zmar?y, za? ponad pi??dziesi?t zosta?o rannych. Bezradne s?u?by policyjne goni? w?asny ogon, a Zakon Jedi zapowiada, ?e w??czy si? w poszukiwania Wroga Publicznego Nr 1. 

niedziela, 14 listopada 2010 22:37

Bandyta morduje policjanta

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wiadomo?? dos?ownie z ostatniej chwili. Jak informuje nasz lokalny korespondent, przed lokalem "U Roda" dosz?o do potrjnego zabjstwa, a przynajmniej jedna osoba zosta?a ranna. Jedn? z ofiar jest funkcjonariusz policji, ktry interweniowa? widz?c porachunki mi?dzy drobnymi przest?pcami. Jego koledzy aresztowali morderc?, ktory jest w drodze na komisariat.

niedziela, 24 października 2010 21:26

"Nomer" zamordowany

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Jeden z najwi?kszych handlarzy narkotykami na Coruscant zosta? znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja jeszcze nikogo nie zatrzyma?a w tej sprawie, ale podejrzewa si?, ?e by?y to porachunki z ktrym? z miejscowych gangsterw lub prba pozbycia si? konkurencji, jednak brakuje dowodw, a wszystko, co uda?o si? zebra? to tylko poszlaki.

Mieszka?cy sto?ecznej planety Nowej Republiki ?yj? w ci?g?ym strachu o w?asne ?ycie ? nigdy nie wiadomo czy poci?g, do ktrego si? wsi?dzie nie jest wype?niony ?adunkami wybuchowymi.