BHI.jpg
BHI - Wywiady
poniedziałek, 12 grudnia 2011 17:05

Zordo Hutt te? cz?owiek?

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

W ramach dni otwartych na coruscantckim Uniwersytecie Nauk Spo?ecznych, odby? si? cykl seminariw dotycz?cych kultury ras Zewn?trznych Rubie?y. W trakcie jego trwania, wyg?oszono dziesi?tki wyk?adw, a sale seminaryjne p?ka?y w szwach od ilo?ci zgromadzonych w nich s?uchaczy. Jednym z prelegentw by?a ?wiatowej s?awy znawczyni biografii Hutta Zordo: doktor Jackie Oak. 

?
środa, 09 lutego 2011 14:03

Kobiety te? mog?

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

Zawd ?owcy nagrd kojarzy si? z t?tni?cymi testosteronem m??czyznami. Wiele kobiet jednak zarabia w ten sposb na ?ycie, a spisuj? si? one niewiele gorzej, je?li nawet nie lepiej, od "p?ci brzydkiej". Alexis Danes opowiada nam o sobie, a tak?e o jej podej?ciu tematu kobiet-wojowniczek.

niedziela, 17 października 2010 13:27

Wywiad z Oscarem Dean'em

WRITTEN_BY_MALE Bounty Hunters Insider

Zgodnie z tradycj? naszego Czasopisma Ka?dego ?owcy Nagrd, jak nazywaj? nas nasi czytelnicy, w ka?dym numerze pojawiaj? si? wywiady z ciekawymi osobisto?ciami. Tym razem uda?o nam si? dotrze? do Oscara Dean?a ? m??czyzny, ktry od szesnastu lat zarabia na ?ycie jako ?owca nagrd.

prstk.jpg