IG.jpg
czwartek, 09 września 2010 00:43

Kolejny rocznik opuszcza Imperialn? Akademi?

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)
W najbli?szym czasie zostan? rozdane dyplomy uko?czenia Akademii Imperialnej. Uroczysto?? mia?a si? odby? w czasie obchodów Dnia Niepodleg?o?ci, jednak uniemo?liwi? to bestialski zamach, za którym stoi, jak ju? wiemy, Hegemonia Tionu. Pomimo przesuni?cia uroczysto?ci, zjawi? si? na niej wszyscy zaproszeni go?cie, w tym Imperator i wszyscy Wielcy Admira?owie, którzy opu?cili swoje obecne miejsca pobytu, by wzi?? udzia? w tym donios?ym wydarzeniu. Relacj? z uroczysto?ci b?dzie mo?na obejrze? na ?ywo w holonecie.
prstk.jpg