NRD.jpg
niedziela, 17 paĆșdziernika 2010 19:15

King wchodzi do studia

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)

Zespó? King ponownie wchodzi do studia, by nagra? nowy album. Przypomnijmy, ?e grupa reaktywowa?a si? w roku 21ABY po dwudziestu latach milczenia, a wydana wtedy p?yta "Cold Space" szybko wspi??a si? na szczyty list przebojów. Cz?onkowie kapeli wydaj? si? by? bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? zapisania nowego materia?u, który ?wiat?o dzienne powinien ujrze? na ko?cu tego roku (!) lub na pocz?tku przysz?ego. "Chcemy powróci? do korzeni, do tego, co wynios?o nas na szczyty popularno?ci. B?dziemy grali surowego, mocnego rocka, by nasi pierwsi fani poczuli si? jak po powrocie do domu, jednocze?nie próbuj?c przekona? pozosta?ych do zajrzenia do naszych starych nagra?", mówi Brian March, gitarzysta. Na oficjalnej stronie grupy mo?na odda? g?osy na ulubiony z "klasycznych" utworów King - zespó? zapowiedzia?, ?e faworyt znajdzie si? na nowej p?ycie w od?wie?onej wersji.

prstk.jpg