BHI.jpg
Bounty Hunters Insider

Bounty Hunters Insider

poniedziałek, 19 marca 2012 22:35

Polowanie rozpocz?te! Wyłaczone

  Na oficjalnej stronie z og?oszeniami dla najemnikw prowadzonej przez Hutta Zordo pojawi?o si? niezwyk?e zlecenie. Imperialni po?rednicy, ktrzy od niedawna osiedlili si? na stacji Hutta, wyp?ac? nagrod? za ka?dego Mandalorianina dostarczonego do odpowiedniego punktu. Praca ta od razu wzbudzi?o niesamowite poruszenie w spokojnym ?wiatku ?owcw nagrd.

poniedziałek, 12 grudnia 2011 17:05

Zordo Hutt te? cz?owiek? Wyłaczone

W ramach dni otwartych na coruscantckim Uniwersytecie Nauk Spo?ecznych, odby? si? cykl seminariw dotycz?cych kultury ras Zewn?trznych Rubie?y. W trakcie jego trwania, wyg?oszono dziesi?tki wyk?adw, a sale seminaryjne p?ka?y w szwach od ilo?ci zgromadzonych w nich s?uchaczy. Jednym z prelegentw by?a ?wiatowej s?awy znawczyni biografii Hutta Zordo: doktor Jackie Oak. 

?
wtorek, 16 sierpnia 2011 18:09

Kup knajp? u Zordo Wyłaczone

Stacja "Zordo's Haven" orbituj?ca nad planet? Nal Hutta jest jedn? z najpopularniejszych przystani dla ?owcw nagrd, przemytnikw, najemnikw, szulerw czy po prostu gwiezdnych awanturnikw szukaj?cych ?atwych pieni?dzy lub dobrej zabawy. W?a?ciciel kosmicznego przybytku dzisiaj rozpocz?? sprzeda? miejsc na lokale umiejscowione na ko?czonym w?a?nie poziomie rozrywkowym.

poniedziałek, 14 marca 2011 13:40

Strzelanina pod okiem Zorda Wyłaczone

O tym, ?e u hutta Zordo si? nie strzela wie nawet dziecko. Wywo?ywanie burd na stacji kosmicznej nale??cej do grubasa z Nal Hutta jest rwnie ryzykowne, co obra?anie go w mediach. Mimo to, odwa?ni (g?upi?) zawsze si? znajduj?.

środa, 09 lutego 2011 14:03

Kobiety te? mog? Wyłaczone

Zawd ?owcy nagrd kojarzy si? z t?tni?cymi testosteronem m??czyznami. Wiele kobiet jednak zarabia w ten sposb na ?ycie, a spisuj? si? one niewiele gorzej, je?li nawet nie lepiej, od "p?ci brzydkiej". Alexis Danes opowiada nam o sobie, a tak?e o jej podej?ciu tematu kobiet-wojowniczek.

środa, 17 listopada 2010 12:53

Wystrza?owe Dziewczyny na szczycie! Wyłaczone

Zesp? Knockout Girls na swoich koncertach gromadzi setki tysi?cy fanw, sprzeda? p?yt liczy w miliardach egzemplarzy i w ?adnym wypadku nie zamierza opu?ci? szczytw list przebojw. Dziewczyny z kapeli doskonale wiedz? jak wykorzysta? fal? popularno?ci, na jakiej si? znalaz?y, a my mamy okazj? ogl?da? narodziny nowej legendy muzyki.

niedziela, 24 października 2010 15:34

Zordo buduje conapty mieszkalne Wyłaczone

W?a?nie rozpocz??y si? prace nad rozbudow? stacji kosmicznej Zordo's Haven b?d?c? przystani? dla ?owcw nagrd, najemnikw oraz przemytnikw. Hutt Zordo planuje jeszcze w tym roku udost?pni? nowe poziomy, na ktrych znajd? si? przede wszystkim conapty mieszkalne.

niedziela, 17 października 2010 13:28

Strzelba energetyczna Annihilator Wyłaczone

Zak?ady zbrojeniowe hutta Zordo po raz kolejny wprawiaj? nas w os?upienie. Zaledwie kilka tygodni po wypuszczeniu na rynek rewelacyjnego karabinu wyborowego Crusher, Z-Weapons przedstawi?o strzelb? energetyczn? Annihilator, ktrej nazwa w pe?ni oddaje jej skuteczno?? na krtkim dystansie. Je?li tamta snajperka ?ama?a wszelkie przepisy dotycz?ce broni, ta strzelba je po prostu anihiluje.

niedziela, 17 października 2010 13:27

Karabin szturmowy TC-7, karabin wyborowy Crusher i PM Tytan Wyłaczone

W zesz?ym miesi?cu omawia?em pistolety i karabiny blasterowe, ktre zas?u?y?y sobie na miano legend, w tym s?ynne E-11 do teraz u?ywane przez miliony istot w galaktyce, o przeci?tnym imperialnym ?o?nierzu nie wspominaj?c. Tym razem, dla odmiany, w Zbrojowni przedstawi? trzy nowo?ci na rynku broni, wszystkie wyprodukowane przez firmy, jakim daleko do galaktycznych potentatw.

niedziela, 17 października 2010 13:27

Wywiad z Oscarem Dean'em Wyłaczone

Zgodnie z tradycj? naszego Czasopisma Ka?dego ?owcy Nagrd, jak nazywaj? nas nasi czytelnicy, w ka?dym numerze pojawiaj? si? wywiady z ciekawymi osobisto?ciami. Tym razem uda?o nam si? dotrze? do Oscara Dean?a ? m??czyzny, ktry od szesnastu lat zarabia na ?ycie jako ?owca nagrd.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg