NRD.jpg
Displaying items by tag: ranking
czwartek, 12 maja 2011 13:06

"Sweet Voice" znów najprzystojnieszy

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a którego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojów i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertów. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 24 paĹşdziernika 2010 16:26

"Beebleberry" znów najlepsze

Nightclub "Beebleberry" po raz kolejny zosta? wybrany najlepszym lokalem rozrywkowym na Coruscant. Klub ten cieszy si? niezwyk?? popularno?ci?, nie tylko ze wzgl?du na swoje rozmiary (mo?e pomie?ci? nawet kilkaset osób!), ale przede wszystkim dzi?ki wspania?ym tancerkom, które nie maj? sobie równych na ca?ej planecie, a mo?e i systemie. Jako najwi?kszy atut, g?osuj?cy wskazywali te? dobór muzyki oraz szerok? gam? oferowanych trunków - samych gatunków piw jest kilkadziesi?t. Niew?tpliwie du?ym plusem s? te? okazyjne imprezy organizowane przez w?a?ciciela - koncerty, wieczory tematyczne czy go?cinne pokazy tancerek pracuj?cych na innych planetach. Nasz? redakcj? dziwi jednak fakt, ?e ma?o kto zwraca uwag? na niebezpieczne towarzystwo, jakie lubi odwiedza? "Beebleberry" - pe?en przekrój wartstw spo?ecznych sprawia, ?e oprócz praworz?dnych obywateli, do tego miejsca zagl?daj? równie? przest?pczy i kryminiali?ci.

W holonetowym badaniu wzi??o udzia? ponad 67 000 osób ró?nych ras.

Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg