BHI.jpg
Displaying items by tag: na luzie
czwartek, 18 sierpnia 2011 17:16

Interes w czasie wojny - Szmugler

Kantyna "Szmugler" - Endor
Published in NRD - Rozrywka
wtorek, 16 sierpnia 2011 18:09

Kup knajp? u Zordo

Stacja "Zordo's Haven" orbituj?ca nad planet? Nal Hutta jest jedn? z najpopularniejszych przystani dla ?owcw nagrd, przemytnikw, najemnikw, szulerw czy po prostu gwiezdnych awanturnikw szukaj?cych ?atwych pieni?dzy lub dobrej zabawy. W?a?ciciel kosmicznego przybytku dzisiaj rozpocz?? sprzeda? miejsc na lokale umiejscowione na ko?czonym w?a?nie poziomie rozrywkowym.

Published in BHI - Pozosta?e
czwartek, 12 maja 2011 13:06

"Sweet Voice" znw najprzystojnieszy

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a ktrego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojw i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertw. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 20 lutego 2011 01:11

Knockout Girls rusza w tras?

Rockowy zesp? Knockout Girls wyrusza w tournee po ?wiatach sektora Coruscant. Promuj?ca, wydan? pod koniec zesz?ego roku, p?yt? "Sweet Deadman", trasa koncertowa obejmuje planety takie, jak Alsakan, Bessimir, Metellos, Majesticas, Majesticas, Vandor-3 i, co oczywiste, stolic? sektora - Coruscant, gdzie odb?dzie si? a? siedem wyst?pw, w tym fina?owy zaplanowany jako show dla prawie 400 000 publiczno?ci.

Cho? najnowszy album grupy nie odnis? sukcesu poprzednich nagra?, popularno?? "Wystrza?owych Dziewczyn" wci?? utrzymuje si? na szczytowym poziomie, a nowych fanw wci?? przybywa. Ka?da z pi?ciu cz?onki? kapeli wydaje si? by? wyj?tkowo pozytywnie nastawiona do zbli?aj?cego si? tournee i wszystkie jednog?o?nie powtarzaj?, ?e na koncertach nie zabraknie ani dobrej muzyki, ani niepowtarzalnego klimatu, ani efektw specjalnych charakterystycznych dla "przedstawie?", z ktrych s?ynie Knockout Girls. 

Bilety na koncerty zamawia? mo?na poprzez holonetow? witryn? zespo?u.

Published in NRD - Szybkie newsy
poniedziałek, 07 lutego 2011 14:13

Nowa p?yta Krla

Wreszcie si? doczekali?my - ?wiat?o dzienne ujrza? nowy album legendarnej grupy muzycznej. "News of The Galaxy", bo tak brzmi tytu? nowego wydawnictwa nawi?zuje do korzeni zespo?u: mocnego, surowego rockowego grania, lecz czy zawarte na nim utwory spe?niaj? oczekiwania fanw?

Published in NRD - Rozrywka
poniedziałek, 29 listopada 2010 11:15

Biel odchodzi z "R jak Ratunek"

Redakcji New Republic Daybreak uda?o si? dowiedzie?, ?e Sharon Biel (l. 29) definitywnie ko?czy swj zwi?zek z popularnym holoserialem "R jak Ratunek". Aktorka dotychczas wciela?a si? tam w posta? alderaa?skiej pani doktor, ktra prze?y?a zniszczenie rodzinnej planety przebywaj?c w tym czasie na Coruscant. Po utracie ca?ej rodziny kobieta decyduje si? rozpocz?? podr? po planetach Zewn?trznych Rubie?y, gdzie niesie pomoc medyczn? ubogim i zapomnianym przez reszt? galaktyki istotom. Rezygnacja odtwrczyni g?wnej roli mo?e okaza? si? naturaln? ?mierci? serialu, cho? twrcy zapowiadaj?, ?e maj? ju? kilka kandydatek na zast?pstwo. Sharon Biel swoj? decyzj? uzasadnia pragnieniem "zmiany profilu kariery z serialowej na filmow?". Na razie nie wiadomo czy otrzyma?a ju? propozycj? pracy od jakiego? re?ysera, lecz mwi si?, ?e ma zagra? w najnowszej superprodukcji, ktrej fabu?a ma odnosi? si? do pocz?tkw obecnej wojny.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 17 listopada 2010 12:53

Wystrza?owe Dziewczyny na szczycie!

Zesp? Knockout Girls na swoich koncertach gromadzi setki tysi?cy fanw, sprzeda? p?yt liczy w miliardach egzemplarzy i w ?adnym wypadku nie zamierza opu?ci? szczytw list przebojw. Dziewczyny z kapeli doskonale wiedz? jak wykorzysta? fal? popularno?ci, na jakiej si? znalaz?y, a my mamy okazj? ogl?da? narodziny nowej legendy muzyki.

Published in BHI - Tematy specjalne
niedziela, 17 października 2010 19:15

King wchodzi do studia

Zesp? King ponownie wchodzi do studia, by nagra? nowy album. Przypomnijmy, ?e grupa reaktywowa?a si? w roku 21ABY po dwudziestu latach milczenia, a wydana wtedy p?yta "Cold Space" szybko wspi??a si? na szczyty list przebojw. Cz?onkowie kapeli wydaj? si? by? bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? zapisania nowego materia?u, ktry ?wiat?o dzienne powinien ujrze? na ko?cu tego roku (!) lub na pocz?tku przysz?ego. "Chcemy powrci? do korzeni, do tego, co wynios?o nas na szczyty popularno?ci. B?dziemy grali surowego, mocnego rocka, by nasi pierwsi fani poczuli si? jak po powrocie do domu, jednocze?nie prbuj?c przekona? pozosta?ych do zajrzenia do naszych starych nagra?", mwi Brian March, gitarzysta. Na oficjalnej stronie grupy mo?na odda? g?osy na ulubiony z "klasycznych" utworw King - zesp? zapowiedzia?, ?e faworyt znajdzie si? na nowej p?ycie w od?wie?onej wersji.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 17 października 2010 13:25

Nielegalny zastrzyk adrenaliny

Wy?cigi na legalnych torach to ju? prze?ytek. Redakcja Bounty Hunter's Insider postanowi?a z bliska przyjrze? si? nielagalnym wy?cigom, ktre ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w ca?ej galaktyce. Ogromna pr?dko??, wielkie ryzyko i pot??na dawka adrenaliny - sprawd? czy jeste? na nie gotowy!

Published in BHI - Tematy specjalne
piątek, 10 września 2010 00:14

Interes w czasie wojny - Pod Zabjczym Szeptem

Kantyna "Pod Zabjczym Szeptem" - Korriban
Published in NRD - Rozrywka
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg