NRD.jpg
Displaying items by tag: muzyka
sobota, 08 września 2012 13:48

Ekscesy i upadki by?ej Krlowej Galactic-Popu

Kolejny skandal rozszed? si? echem w ?rodowisku muzycznym. Dotyczy oczywi?cie Maili Jackson, ktra znw zostawi?a swoich fanw wyczekuj?cych pod scen?. Czy to ju? zupe?ny koniec wielkiej gwiazdy? Czy przerzedzaj?ce si? od lat rzesze jej wielbicieli znikn? zupe?nie?

Published in NRD - Rozrywka
niedziela, 11 września 2011 19:34

Zamach na krytyka

Na Coruscant dosz?o do zamachu na znanego w bran?y muzycznej krytyka i producenta ? Carlosa Younga. M??czyzna zosta? zaatakowany w swoim mieszkaniu oko?o p?nocy czasu lokalnego. Pomimo szeroko zakrojonego ?ledztwa s?u?b porz?dkowych, sprawca ci?gle pozostaje nieznany.
czwartek, 12 maja 2011 13:06

"Sweet Voice" znw najprzystojnieszy

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a ktrego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojw i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertw. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

Published in NRD - Szybkie newsy
niedziela, 20 lutego 2011 01:11

Knockout Girls rusza w tras?

Rockowy zesp? Knockout Girls wyrusza w tournee po ?wiatach sektora Coruscant. Promuj?ca, wydan? pod koniec zesz?ego roku, p?yt? "Sweet Deadman", trasa koncertowa obejmuje planety takie, jak Alsakan, Bessimir, Metellos, Majesticas, Majesticas, Vandor-3 i, co oczywiste, stolic? sektora - Coruscant, gdzie odb?dzie si? a? siedem wyst?pw, w tym fina?owy zaplanowany jako show dla prawie 400 000 publiczno?ci.

Cho? najnowszy album grupy nie odnis? sukcesu poprzednich nagra?, popularno?? "Wystrza?owych Dziewczyn" wci?? utrzymuje si? na szczytowym poziomie, a nowych fanw wci?? przybywa. Ka?da z pi?ciu cz?onki? kapeli wydaje si? by? wyj?tkowo pozytywnie nastawiona do zbli?aj?cego si? tournee i wszystkie jednog?o?nie powtarzaj?, ?e na koncertach nie zabraknie ani dobrej muzyki, ani niepowtarzalnego klimatu, ani efektw specjalnych charakterystycznych dla "przedstawie?", z ktrych s?ynie Knockout Girls. 

Bilety na koncerty zamawia? mo?na poprzez holonetow? witryn? zespo?u.

Published in NRD - Szybkie newsy
poniedziałek, 07 lutego 2011 14:13

Nowa p?yta Krla

Wreszcie si? doczekali?my - ?wiat?o dzienne ujrza? nowy album legendarnej grupy muzycznej. "News of The Galaxy", bo tak brzmi tytu? nowego wydawnictwa nawi?zuje do korzeni zespo?u: mocnego, surowego rockowego grania, lecz czy zawarte na nim utwory spe?niaj? oczekiwania fanw?

Published in NRD - Rozrywka
środa, 17 listopada 2010 12:53

Wystrza?owe Dziewczyny na szczycie!

Zesp? Knockout Girls na swoich koncertach gromadzi setki tysi?cy fanw, sprzeda? p?yt liczy w miliardach egzemplarzy i w ?adnym wypadku nie zamierza opu?ci? szczytw list przebojw. Dziewczyny z kapeli doskonale wiedz? jak wykorzysta? fal? popularno?ci, na jakiej si? znalaz?y, a my mamy okazj? ogl?da? narodziny nowej legendy muzyki.

Published in BHI - Tematy specjalne
niedziela, 17 października 2010 19:15

King wchodzi do studia

Zesp? King ponownie wchodzi do studia, by nagra? nowy album. Przypomnijmy, ?e grupa reaktywowa?a si? w roku 21ABY po dwudziestu latach milczenia, a wydana wtedy p?yta "Cold Space" szybko wspi??a si? na szczyty list przebojw. Cz?onkowie kapeli wydaj? si? by? bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? zapisania nowego materia?u, ktry ?wiat?o dzienne powinien ujrze? na ko?cu tego roku (!) lub na pocz?tku przysz?ego. "Chcemy powrci? do korzeni, do tego, co wynios?o nas na szczyty popularno?ci. B?dziemy grali surowego, mocnego rocka, by nasi pierwsi fani poczuli si? jak po powrocie do domu, jednocze?nie prbuj?c przekona? pozosta?ych do zajrzenia do naszych starych nagra?", mwi Brian March, gitarzysta. Na oficjalnej stronie grupy mo?na odda? g?osy na ulubiony z "klasycznych" utworw King - zesp? zapowiedzia?, ?e faworyt znajdzie si? na nowej p?ycie w od?wie?onej wersji.

Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 09:49

Seria niezwyk?ych koncertw w ?Beebleberry?

Beebleberry? jest klubem nocnym na Coruscant znanym chyba w ca?ej galaktyce. S?yn?cy z olbrzymiego wyboru alkoholu, najlepszej muzyki, doskona?ej i, przede wszystkim pi?knej, obs?ugi, a tak?e wyst?pw najlepszych tancerek erotycznych w ca?ej Nowej Republice. W?a?ciciel lokalu zdecydowa? si? zaoferowa? swoim klientom porcj? nowych dozna?. Co tydzie?, od pojutrza, b?d? odbywa? si? darmowe koncerty najwi?kszych gwiazd muzyki popularnej. Wykonawcy z rado?ci? wyrazili zgod? na te, do?? kameralne, wyst?py b?d?ce znaczn? odmian? od, typowych dla nich, skierowanych do wielotysi?cznej widowni zgromadzonej w olbrzymiej hali lub na otwartej przestrzeni. New Republic Daybreak trzyma kciuki za powodzenie tego pomys?u.
Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 00:15

Dycha 21 Roku Po Bitwie o Yavin

Rok 21 ABY obfitowa? w wydarzenia radosne, tragiczne, wywo?uj?ce u?miech lub ?zy, nieistotne i wyj?tkowo wa?ne dla historii Galaktyki. Nasza redakcja postanowi?a przypomnie? niektre z nich, lecz nie chcieli?my ich w ?aden sposb porz?dkowa? i szeregowa?, zatem opisali?my je w losowej kolejno?ci. Od czytelnikw zale?y, ktre z nich uznaj? za najwa?niejsze lub najbli?sze swojemu sercu.

Published in NRD - Rozrywka
prstk.jpg