NRD.jpg
Displaying items by tag: celebryci
czwartek, 12 maja 2011 13:06

"Sweet Voice" znów najprzystojnieszy

Chyba dla nikogo nie b?d? zaskoczeniem wyniki ostatniego "konkursu" na najprzystojniejszego idola nastolatek. W rankingu miesi?cznika "Ou!" pierwsze miejsce zaja? nie kto inny, a Tony "Sweet Voice" Yelinsky maj?cy w swoim repertuarze utwory takie, jak "You Are So Wonderful" czy "Ricky-Ticky-Martin", a którego twarz i nagi tors zdobi? ?ciany zdecydowanej wi?kszo?ci humanoidalnych nastolatek w Sektorze Korelia?skim. Piosenkarz idealnie pasuje do has?a "narzeka krytyka, szaleje publika" i bez wi?kszego wysi?ku podbija szczyty list przebojów i serca wielbicielek mdl?cych pod scen? na sam jego widok - i to wszystko pomimo nieprzychylnych opinii muzycznych ekspertów. 

W g?osowaniu udzia? wzi??o ok 230 000 czytelniczek miesi?cznika "Ou!" wydawanego w Sektorze Korelia?skim. ?rednia wieku g?osuj?cych: 16 lat.

Published in NRD - Szybkie newsy
wtorek, 15 marca 2011 21:14

Anakin Solo odwiedza Koreli?

Mia?o by? dyskretnie, wysz?o g?o?no. Anakin Solo (16 l.), syn legendarnego bohatera Nowej Republiki oraz siostrzeniec Wielkiego Mistrza Zakonu w trakcie wype?niania zadania w ramach szkolenia Jedi przyby? publicznym transportowcem na Koreli? - rodzim? planet? ojca.

Na l?dowisku powita?y go setki fanów, wznosz?ce ciep?e okrzyki do swego "korelia?skiego Jedi". Ch?opak zareagowa? jak rasowy celebryta - zacz?? rozdawa? autografy, na pro?b? m?odych Korelianek pokaza? kilka sztuczek z Moc? i wyg?osi? krótk? mow?, po której obrzucono go kwiatami i zaproszono do eksluzywnego hotelu, nazwy którego poda? nie mo?emy. Anakin Solo jest najm?odszym z trójki rodze?stwa, dzieci Leii Organy Solo oraz Hana Solo, lecz to w?a?nie on sta? si? prawdziwym idolem Znanej Galaktyki. Wszyscy chwal? jego zdolno?ci pilota?u, jak i mistrzowskie opanowanie technik zakonnych. Przy takich korzeniach i zdolno?ciach jest te? g?o?no typowanym kandydatem na zast?pc? Luke'a Skywalkera na sto?ku Przewodnicz?cego Rady Jedi, gdy tylko zdob?dzie tytu? Mistrza.

Co na to Zakon? "Niech no tylko wujek Luke... znaczy Mistrz Skywalker si? o tym dowie" - komentuje bez u?miechu Jacen Solo (18 l.), brat Anakina. - "Zakon nie pochwala medialnej szopki, która powsta?a na Korelii."

Miranda Tee Parsi Lakon

Published in NRD - Szybkie newsy
poniedziałek, 29 listopada 2010 11:15

Biel odchodzi z "R jak Ratunek"

Redakcji New Republic Daybreak uda?o si? dowiedzie?, ?e Sharon Biel (l. 29) definitywnie ko?czy swój zwi?zek z popularnym holoserialem "R jak Ratunek". Aktorka dotychczas wciela?a si? tam w posta? alderaa?skiej pani doktor, która prze?y?a zniszczenie rodzinnej planety przebywaj?c w tym czasie na Coruscant. Po utracie ca?ej rodziny kobieta decyduje si? rozpocz?? podró? po planetach Zewn?trznych Rubie?y, gdzie niesie pomoc medyczn? ubogim i zapomnianym przez reszt? galaktyki istotom. Rezygnacja odtwórczyni g?ównej roli mo?e okaza? si? naturaln? ?mierci? serialu, cho? twórcy zapowiadaj?, ?e maj? ju? kilka kandydatek na zast?pstwo. Sharon Biel swoj? decyzj? uzasadnia pragnieniem "zmiany profilu kariery z serialowej na filmow?". Na razie nie wiadomo czy otrzyma?a ju? propozycj? pracy od jakiego? re?ysera, lecz mówi si?, ?e ma zagra? w najnowszej superprodukcji, której fabu?a ma odnosi? si? do pocz?tków obecnej wojny.

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 24 listopada 2010 00:36

Amanda Frettis wychodzi za m??

Znana gwiazda filmowa (m.in. "Tak tu cicho wieczorem" i "Zapomniane"), Amanda Frettis poinformowa?a czytelniczki (i czytelników) swojego bloga, i? wczoraj przyj??a o?wiadczyny Tima Gurtona, z którym spotyka si? ju? prawie dwa lata. Jej wybranek równie? jest aktorem, jednak nie ma na swoim koncie tak spektakularnych sukcesów jak jego przysz?a ?ona. Zapytany czy mu to przeszkadza, zawsze odpowiada, ?e przesta?o, gdy zda? sobie spraw? z tego, ?e nie ma szans konkurowa? z Amand?. Ró?nica wieku mi?dzy narzeczony wynosi dziewi?tna?cie lat - ona ma 27, on 46 - lecz zakochani zupe?nie nie zwracaj? na to uwagi. Data ?lubu nie zosta?a jeszcze ustalona, ale zapewniamy, ?e na pewno nas tam nie zabraknie!

Published in IG - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 21:28

Nowa kochanka Hansa Brunera

Nowa kochanka Hansa Brunera

Hans Bruner (l.53), popularny aktor holo, znany mi?dzy innymi z takich produkcji jak wojenne ?Dzia?a Geonosis?, ?Jeden most za wcze?nie? czy znakomitego filmu akcji ?Siedmiu Jedi?, na festiwalu filmowym na Coruscant pojawi? si? w towarzystwie swojej nowej kochanki. Przypomnijmy, ?e nieca?e cztery miesi?ce temu porzuci? aktork?, Sharon Biel dla modelki, Katie Janovic, by teraz zwi?za? si? z nieznan?, czarnow?os? pi?kno?ci?. Nasza redakcja zastanawia si? jak d?ugo uda mu si? wytrzyma? ze swoj? now? kobiet? ? najd?u?szy proponowany termin to dziesi?? standardowych tygodni, najmniejszy ? ju? si? rozstali?

Published in NRD - Szybkie newsy
środa, 08 września 2010 18:54

Gwiazda filmowa czyta bajki

Gwiazda filmów czyta bajki.

Sharon Biel, aktorka znana przede wszystkim z roli lekarki w popularnym serialu ?R jak Ratunek?  w??czy?a si? do kampanii propaguj?cej czytanie ksi??ek najm?odszym. W ci?gu nast?pnych tygodni b?dzie odwiedza? przedszkola na planetach J?dra, gdzie b?dzie czyta? dzieciom najpi?kniejsze ba?nie Starej Republiki. Z?o?liwi uwa?aj?, ?e jest to jedynie element reklamy serialu, jednak bior?c pod uwag? jego ogl?dalno??, wydaje si? to podejrzenie nieuzasadnionym
Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg