NRD.jpg
Displaying items by tag: blokada
poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:07

Imperium blokuje Cere?

Rodzima planeta Cerean zosta?a w?a?nie zablokowana przez trzy gwiezdne niszczyciele typu Imperial. Planeta Cerea w Wewn?trznej Rubie?y jest ?wiatem neutralnym w trwaj?cym konflikcie, jakkolwiek utrzymuje dobre stosunki z Now? Republik?, nie chcia?a bra? czynnego udzia?y w wojnie po ?adnej ze stron. Polityka izolacyjna i ksenofobia Cerean doprowadzi?a w ko?cu do tego, czego mo?na si? by?o spodziewa? - ataku Imperium. Nie znamy celu ani przyczyny agresji. Pki co nie dosz?o do inwazji i rzekomo taka wcale nie jest planowana: silna flota Imperatora dokona?a jedynie blokady ruchu w systemie. Dziwne posuni?cie, wszak Cerea i tak nie utrzymywa?a kontaktw z reszt? Galaktyki. Czy?by Imperium chcia?o si? ograniczy? tylko do manifestacji swych mo?liwo?ci militarnych? A mo?e to pocz?tek kolejnego natarcia o szerokim zasi?gu, a system w Sektorze Cernagi ma pe?ni? rol? nowego posterunku armady tyra?skiego Imperatora?

Published in NRD - Szybkie newsy
prstk.jpg