NRD.jpg
Displaying items by tag: Naboo
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o królewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, którzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?ród powsta?ców obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
niedziela, 27 lutego 2011 19:38

Rz?d Naboo upad?. Król nie ?yje.

Król Naboo, Roger VI nie ?yje. Podobnie jak prawie ca?a jego administracja, zgin?? z r?k buntowników w czasie powstanie, jakie ogarn??o Theed. Nag?y wybuch niezadowolenia mieszka?ców tego spokojnego ?wiata zadziwia analityków w ca?ej galaktyce. Cho? codziennie gin? setki niewinnych osób, Senat ma zwi?zane r?ce.

Published in Wiadomo?ci z Republiki
sobota, 18 września 2010 11:03

Powstanie na Naboo?

Dosz?y do nas niepokoj?ce wie?ci z Theed, stolicy Naboo. Wed?ug doniesie? naszego korespondenta, dzisiaj rano na tej pokojowej planecie rozp?ta?o si? prawdziwe piek?o, gdy niespodziewanie dosz?o do star? mi?dzy uzbrojonymi rebeliantami i obro?cami obecnej w?adzy. Nie wiadomo sk?d powsta?cy maj? bro?, ale mo?e by? to powi?zane z ostatnim wzrostem przest?pczo?ci na Naboo. Faktem jest, ?e wszelki kontakt z planet? urwa? si? równie nagle, co niespodziewana by?y informacje od naszego redakcyjnego kolegi. Ostatnia wiadomo??, jak? otrzymali?my mówi?a o wycofaniu si? lojalistów do pa?acu królewskiego. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?
Published in NRD - Szybkie newsy
czwartek, 09 września 2010 00:57

Kryzys demokracji w Nowej Republice?

Kanclerz, Drahreg Redersh, próbowa? wykorzysta? Imperium jako narz?dzie do pozbycia si? opozycji. Na szcz??cie Hen Habegger, unikn?? zamachu i zdemaskowa? prawdziwego mocodawc?.
Published in Imperialne Wiadomo?ci
środa, 08 września 2010 21:35

Zamach na Naboo! Kanclerz postawiony w stan oskar?enia!

Hen Habegger, przedstawiciel Naboo w senacie, cudem prze?y? atak wymierzony w jego osob?, a jako winnego ca?ej sprawie wskazuje obecnego kanclerza, Drahrega Redersha.
prstk.jpg