NRD.jpg
Wiadomo?ci z Republiki
niedziela, 09 września 2012 14:17

Chaos dos?owny i wymowny!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Dzi?ki niesamowitemu szcz??ciu i zbiegowi okoliczno?ci nasz reporter by? ?wiadkiem dziwnego zdarzenia, ktre zupe?nie kompromituje republika?skie dowdztwo Floty. Kilka godzin temu podczas wylotu formacji okr?tw ze stoczni, Si?y Zbrojne dos?ownie zgubi?y gwiezdny kr??ownik. Z miejsca zdarzenia nadaje bezpo?rednio nasz reporter!

poniedziałek, 09 lipca 2012 23:21

Wojna dotar?a na Taris!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
  Kryzys gospodarczy na Taris osi?gn?? punkt, ktrego na tym globie nie widziano od ponad siedmiuset lat. Sp?ki i wielkie firmy upadaj? po kolei, krach na gie?dzie zahamowa? rozwj ekonomiczny, a dodatkowo w?adze musz? przeznacza? coraz wi?ksze pieni?dze na walk? z zaraz? Raghuli. To wszystko, jak si? okaza?o, zosta?o spowodowane obecno?ci? armii, ktra stara si? wzmocni? obron? tej wa?nej planety.
wtorek, 16 sierpnia 2011 15:07

Za wojn? domow? na Naboo odpowiada Imperium

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Jako pierwsi mieli?my okazj? porozmawia? z uczestnikiem walk o krlewski pa?ac w Theed, jednym z nielicznych Jedi, ktrzy widzieli pocz?tek wojny domowej na Naboo. Theo Whitaker potwierdzi?, ?e w?rd powsta?cw obecni byli szturmowcy Imperium Galaktycznego.

poniedziałek, 14 marca 2011 12:45

Okr?t Widmo

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

W G??bokim J?drze sieje terror Okr?t Widmo! Obywatele Nowej Republiki prze?cigaj? si? w domys?ach dotycz?cych pochodzenia "Lataj?cego Mandalorianina", podczas gdy inni jego istnienie wk?adaj? mi?dzy bajki.

poniedziałek, 14 marca 2011 10:37

Chaos na Manaan

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Wiadomo?? z ostatniej chwili! W mie?cie Ahto City na Manaan mia? miejsce atak bombowy, w wyniku ktrego hotel "Morski Sen" przesta? istnie?, a cz??? miasta zosta?a zalana wod?. Ca?y czas trwa po?cig za sprawcami.

niedziela, 27 lutego 2011 19:38

Rz?d Naboo upad?. Krl nie ?yje.

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Krl Naboo, Roger VI nie ?yje. Podobnie jak prawie ca?a jego administracja, zgin?? z r?k buntownikw w czasie powstanie, jakie ogarn??o Theed. Nag?y wybuch niezadowolenia mieszka?cw tego spokojnego ?wiata zadziwia analitykw w ca?ej galaktyce. Cho? codziennie gin? setki niewinnych osb, Senat ma zwi?zane r?ce.

niedziela, 27 lutego 2011 15:49

Rakghoule na Taris

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

To ju? pewne - na Taris ?yj? rakghoule, podaje rzecznik prasowy w?adz planety. Cho? do walki z nimi skierowane zosta?o, mieszka?cy boj? si? wychodzi? z domw i ??daj? podj?cia bardziej stanowczych krokw ni? wzmocnione patrole na ni?szych poziomach miasta.

czwartek, 04 listopada 2010 13:20

Masakra na Rodii!

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Sithowie, w swojej zwierz?cej pasji do mordowania, na planecie Rodia pozbawili ?ycia ponad sto osb, w tym dwch Jedi. Uda?o nam si? porozmawia? z jednym z przedstawicieli Zakonu, ktry akurat przebywa? na miejscu, gdy dosz?o do tej potwornej masakry.

sobota, 18 września 2010 12:27

Stocznie Fondoru zaatakowane

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Stocznie na orbicie Fondora wydaj? si? by? miejscem przekl?tym. Nie zgin??a jeszcze pami?? o ofiarach tragedii sprzed kilku lat, gdy Imperium przeprowadzi?o szybki i brutalny atak na republika?skie instalacje. Otworzono ogie? do cywilw, a w?adze chc? wystawi? list go?czy za dowdc? natarcia.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 3
prstk.jpg