NRD.jpg
NRD - Wywiady
niedziela, 11 września 2011 11:13

Wywiad z Robertem Duine (II)

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

Po nieco ponad 12 miesi?cach umwi?em si? na drug? rozmow? z Robertem Duinem. Tym jednak razem pogaw?dk? uci?li?my na terenie ?wi?tyni Jedi, a konkretnie w przepi?knej Komnacie Tysi?ca Fontann.

piątek, 06 maja 2011 12:15

Wywiad w zerowej grawitacji

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Po miesi?cach korespondencji, tygodniach u?erania si? z ochron? i dniach sp?dzonych w sekretariatach, uda?o mi si? spotka? z Hrabi? Eutenem Lio Drugim, Nobilem z Lakonw, jednym z cz?onkw kadry dyrektorskiej tego? rodu w stoczniach Sluis Van. Rozmowa odby?a si? w biurze stoczniowca na orbicie.
piątek, 10 września 2010 00:26

Wywiad z Robertem Duine

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Dzisiaj w Corusca?skim Parku Wolno?ci umwi?em si? na rozmow? z, pami?taj?cym czasy Wojen Klonw, Rycerzem Jedi ? Robertem Duinem by porozmawia? na bie??ce tematy dotycz?ce Zakonu Jedi oraz ca?ej Galaktyki.
czwartek, 09 września 2010 20:10

Utrata Waylandu

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak
Thru?leeb Nikto rozmawia z senatorem o utracie Waylandu na rzecz Imperium Galaktycznego.
środa, 08 września 2010 22:42

"Felucia byla jedynie pocz?tkiem..."

WRITTEN_BY_MALE New Republic Daybreak

?Felucia by?a jedynie pocz?tkiem. Najgorsze dopiero przed nami: Nowa Republika stoi nad przepa?ci?, za? Imperium zrobi wszystko, by zepchn?? nas skaln? kraw?d??. Tymi s?owy legendarny admira? Ackbar skomentowa? obecn? sytuacj? na froncie wzbudzaj?c niepokj w Senacie, ktry ju? wcze?niej krytykowa? za oddanie cz??ci swoich uprawnie? nowemu Najwy?szemu Kanclerzowi.

Ostatnio w imperialnych mediach a? huczy od oskar?e? dotycz?cych rzekomej brutalno?ci i bezduszno?ci Jedi dzia?aj?cych na Drunost oraz innych odleg?ych rejonach galaktyki. Zwrcili?my si? do Mistrza Jasona Mantena, cz?onka Najwy?szej Rady Jedi o skomentowanie ostatnich wydarze?.

prstk.jpg