IG.jpg
Imperialne Wiadomo?ci
wtorek, 16 sierpnia 2011 14:14

Strip-morderczyni wci?? nieuchwytna

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Daylana, znana erotyczna tancerka, która dopu?ci?a si? bestialskiego mordu w kosmoporcie, a tak?e jej partner pozostaj? nieuchwytni. Po brawurowym po?cigu policji, zdo?ali oni umkn?? wymiarowi sprawiedliwo?ci Muunilinst. Wci?? nie wiadomo ilu funkcjonariuszy ponios?o ?mier?.

wtorek, 24 maja 2011 15:09

Striptizerka z Coruscant morderczyni?!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

W porcie galaktycznym Muunilinst dokonano makabrycznego mordu. Sprawczyni ? Daylana, by?a tancerka w klubie Beebleberry na Coruscant wci?? jest poszukiwana przez imperialne s?u?by porz?dkowe.

 

poniedziałek, 09 maja 2011 18:47

Eksplozja w sk?adzie amunicji na Muunilinst

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Na Muunilinst dosz?o do wybuchu gazu - w okolicy sk?adu amunicji i materia?ów wybuchowych. W wyniku kilkunastokrotnie zwi?kszonej eksplozji dosz?o do najwi?kszej tragedii na tej planecie od ostatnich kilku lat.

środa, 09 lutego 2011 12:40

Bomba na Bastionie

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Na Bastionie dosz?o do niespotykanego, od czasu zamachu na Imperatora, na tej planecie aktu terroryzmu. W wyniku eksplozji ?adunku wybuchowego ?ycie straci?o trzydzie?ci siedem osób, za? niemal drugie tyle zostalo rannych. Sprawcy nie z?apano, wci?? pozostaje on nieznany policji.

czwartek, 09 września 2010 00:57

Kryzys demokracji w Nowej Republice?

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Kanclerz, Drahreg Redersh, próbowa? wykorzysta? Imperium jako narz?dzie do pozbycia si? opozycji. Na szcz??cie Hen Habegger, unikn?? zamachu i zdemaskowa? prawdziwego mocodawc?.
czwartek, 09 września 2010 00:45

Zamachowiec uj?ty! Imperator wyznacza ultimatum!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Oficjalne w?adze przyznaj?, ?e zamachowca uj?to zaledwie kilka godzin po zamachu przy próbie ucieczki. Znaleziono przy nim kompromituj?ce dowody, a wyemitowany wywiad z samym morderc? wyja?ni? wszystko...
czwartek, 09 września 2010 00:25

Nowa Republika uderza w Imperium!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Wydawa?o si?, ?e Imperium dzi?ki nowej polityce zagranicznej zaskarbi sobie zaufanie NR, jednak jak pokaza?a brutalna rzeczywisto??, nasz s?siad za nic ma sobie nasze jednostronne gesty i wysi?ki czynione ku stabilizacji galaktyki.
środa, 08 września 2010 23:51

Dzie? Niepodleg?o?ci zamieni? si? w masakr?!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian
Ca?e Imperium Galaktyczne pogr??y?o si? w ?a?obie nad bestialsko zamordowanymi dzie?mi. ?To najczarniejszy dzie? w naszej historii? ? powiedzia? cudem uratowany Imperator Alistair Tourville, który mia? by? celem zamachu.
środa, 08 września 2010 23:37

Coroczne manewry "Red Flag" rozpocz?te!

WRITTEN_BY_MALE Imperial Guardian

Dzisiaj zgodnie z corocznym harmonogramem Si? Lotniczych Imperium rozpocz?to manewry ?Red Flag?.To najwi?ksze tego typu ?wiczenia w galaktyce, przygotowuj?ce pilotów do dzia?a? zarówno w kosmicznej pró?ni jak i w warunkach atmosferycznych.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2
prstk.jpg