NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:20

Raport dotycz?cy Drunost opó?niony

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Wbrew temu, co zapowiadali przedstawiciele Zakonu Jedi, wci?? nie opublikowano raportu z dzia?a? na planecie Drunost, gdzie dosz?o do kontrowersyjnych zdarze? w czasie likwidacji, jednego z najgro?niejszych w rejonie, gangu ? Zabójczej Pi??ci. Rzecznik prasowy Zakonu t?umaczy opó?nienie wybuchem wojny i zwi?zanymi z tym sprawami, które maj? o wiele wi?kszy stopie? wa?no?ci. Mimo to, niektórzy w naszej redakcji, zastanawiaj? si? czy przypadkiem Mistrzowie nie chc? czego? zatai?.

prstk.jpg