NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 01:27

Porz?dki na Stacji Yavin

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Stacja Yavin kr???ca wokó? planety o tej samej nazwie prawdopodobnie nied?ugo zostanie ?uprz?tni?ta ze wszelkiego niepo??danego towarzystwa?, jak okre?li? to Mistrz Kyle Katarn. Chodzi przede wszystkim o Hutta Zordo, którego dzia?alno?? poza prawem jest doskonale znana nie tylko Rycerzom Jedi, ale równie? i wszystkim pracownikom stacji. Zakon, któremu nie podoba si? towarzystwo ?pospolitych przest?pców? za??da?, by w ci?gu dwóch standardowych miesi?cy Zordo i wszyscy jego wspó?pracownicy opu?cili stacj? ? inaczej zostan? aresztowani i postawieni przed s?dem za dzia?alno?? przest?pcz?.

prstk.jpg