NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 01:24

Luke Skywalker przygl?da si? Drunost

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Po fali oskar?e?, jaka przetoczy?a si? przez imperialn? pras? propagandow?, Wielki Mistrz Skywalker postanowi? osobi?cie uda? si? na t? niewielk? planet?, gdzie przedstawiciele Zakonu Jedi staraj? si? zlikwidowa? gro?ny gang ?Zabójcza Pi????. Przed podró?? zaznaczy? jednak, ?e nie spodziewa si? znale?? ?adnych nieprawid?owo?ci w dzia?alno?ci wys?anych tam przedstawicieli Zakonu Jedi, a kontrola ma charakter raczej formalny. Zapowiedzia? równie?, ?e ma zamiar wzi?? udzia? w aresztowaniu szefa przest?pczej organizacji, Josha Travisa.
prstk.jpg