NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 01:20

Eskadra A-Wingów wpada w pu?apk?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Nasze ?ród?o umiejscowione blisko najwy?szego Dowództwa My?liwskiego poinformowa?o nas, ?e Eskadra Skorpionów, z?o?ona z dwunastu maszyn typu A-Wing oraz sze?? B-Wingów wpad?o w zasadzk? urz?dzon? przez piratów. Misja mia?a by? raczej rutynowa ? pas asteroid w niezamieszka?ym systemie na Zewn?trznych Rubie?ach, w którym piraci umiejscowili swoje magazyny przyprawy, broni itp. oraz osiemna?cie maszyn, maj?cych te magazyny zlikwidowa?. Pocz?tkowo wszystko sz?o dobrze ? a? do momentu, gdy okaza?o si?, ?e przest?pcy na asteroidach zamontowali wyrzutnie rakiet sterowanych. Wynik tego starcia jest tragiczny ? zestrzelono sze?? A-Wingów i pi?? B-Wingów. Jak na razie wiadomo czy zawini? wywiad czy dowództwo ani czy kto? wcze?niej poinformowa? piratów o planowanym ataku na ich pozycje.

prstk.jpg