NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 01:13

Korelia po raz kolejny odmawia Senatowi

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Mog?o si? wydawa?, ?e rozmowy na temat pe?nej akcesji Korelii przez Now? Republik? wreszcie zako?cz? si? sukcesem, ale wydaje si?, ?e Korelianie wyj?tkowo ceni? sobie swoj? niezale?no??. Cho? planeta blisko wspó?pracuje zarówno z Zakonem Jedi i Now? Republik?, oficjalnie do niej nie przynale?y. Nie wiadomo czy warto prowadzi? dalsze starania w kierunku akcesji, gdy? mog? one jedynie zrazi? obywateli tego ?wiata. Tak czy inaczej, faktem pozostaje, ?e kolejna grupa ?o?nierzy Nowej Republiki zako?czy?a swoje szkolenie na powierzchni tej planety ? wszystko w my?l traktatów mi?dzynarodowych.

prstk.jpg