IG.jpg
czwartek, 09 września 2010 00:39

Jedi próbuj? ukry? dowody masakry

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)
Jak uda?o nam si? dowiedzie?, Luke Skywalker, Wielki Mistrz Zakonu Jedi uda? si? na Drunost, gdzie, jak pisali?my, inni przedstawiciele u?ytkowników Mocy niedawno dokonali masakry w?ród niewinnych ludzi. Jednocze?nie zaznacza on, ?e nie spodziewa si? znale?? ?adnych nieprawid?owo?ci, co po obejrzeniu s?ynnego filmu, na którym wida? jak Jedi rozprawili si? z przedstawicielami prawa, budzi pewne w?tpliwo?ci. Czy?by uda? si? tam jedynie po to, by uciszy? ?wiadków i zatuszowa? wszystkie zbrodnie pope?nione przez cz?onków Zakonu? Wszystko wskazuje na to, ?e tak.
prstk.jpg