NRD.jpg
wtorek, 16 sierpnia 2011 17:13

Baralein po?egna si? ze sto?kiem?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Sze??dziesi?ciodwuletni przedstawiciel Norulacu mo?e przypadkiem po?egna? si? ze sto?kiem w Senacie. Zarówno w?adzom, jak i obywatelom planety, nie podobaj? si? mi?osne ekscesy polityka, którego ostatnio przy?apano w hotelowym ?ó?ko z dziewi?tnastoletni? prostytutk?. Jak si? okazuje, nie by? to pierwszy wyskok Cala Baraleina, bowiem do mediów zg?asza si? coraz wi?cej m?odych dziewczyn twierdz?cych, ?e uprawia?y z senatorem mi?o?? za pieni?dze. Niem?ody ju? m??czyzna mia? rzekomo sypia? nawet z dwoma czy trzema kobietami na raz, za? jego erotyczne ?yczenia naprawd? nie nadaj? si? do publikacji bez ograniczenia wiekowego.

Cho? sam zainteresowany zaprzecza tym doniesieniom, afera na jego rodzinnej planecie nie cichnie, za? codziennym tematem dyskusji sta?o si? pytanie czy powinien ust?pi? ze stanowiska. Przed chwil? uda?o nam si? dowiedzie? te?, i? jego du?o m?odsza ?ona, Yvone Baralein (l.32) opu?ci?a wspólne mieszkanie i obecnie przebywa u swoich rodziców. Czy?by oprócz ko?ca kariery szykowa? si? tak?e koniec ma??e?stwa?

prstk.jpg