IG.jpg
środa, 15 czerwca 2011 18:37

Anomalie Sektora Quelii

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(1 vote)

Sektor Quelii na Zewn?trznej Rubie?y czasowo zosta? wy??czony z terenów manewrowych floty Imperium. W krótkich odst?pach czasowych napotkano si? bowiem na szereg kosmicznych anomali, w wyniku których poniesiono ci??kie straty. W systemie Cedre w jonow? mg?awic? wpad? gwiezdny niszczyciel typu Victory, ocala?a jedynie czwarta cz??? oficerów i mniej ni? dziesi?? procent za?ogi. Podobnie by?o w systemie Varn, py? kosmiczny doprowadzi? do uszkodzenia a? dziewi?ciu my?liwców. Z kolei grawitacyjne zak?ócenia w systemie Vahaba da?y si? we znaki transportowcom. "Najgorzej i tak jest w systemie Dathomiry - informuje rzecznik Imperium - nasi specjali?ci wysnuli hipotez?, ?e to w?a?nie okolice tamtejszej gwiazdy Domir mog? by? ?ród?em anomali. Szacunkowo na samej Dathomirze rozbi?o si? w ostatnim czasie nawet kilkadziesi?t jednostek wykonuj?cych dzikie loty. To g?ównie margines i wyj?ci spod prawa, wi?c na szcz??cie ?adna strata dla spo?ecze?stwa imperialnego. Boli nas jednak strata dwóch fregat podczas patrolu. Nie jeste?my niestety w stanie nic poradzi? na dziwne zjawiska, tymczasem zamykamy dla cywilów ruch w kontrolowanej przez nas cz??ci Sektora Quelii, a? w o?miu systemach. Wycofujemy stamt?d flot?. Gdy tylko ustalimy ?ród?o zaburze?, zaczniemy przeciwdzia?a?".

prstk.jpg