IG.jpg
wtorek, 24 maja 2011 15:09

Striptizerka z Coruscant morderczyni?!

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(5 votes)

W porcie galaktycznym Muunilinst dokonano makabrycznego mordu. Sprawczyni ? Daylana, by?a tancerka w klubie Beebleberry na Coruscant wci?? jest poszukiwana przez imperialne s?u?by porz?dkowe.

 

W?a?nie otrzymali?my wiadomo?ci z miejsca bestialskiego mordu, którego dokonano na l?dowisku 8942 portu galaktycznego. Dwie zamordowane Zeltronki poddawane s? obecnie badaniu DNA maj?cemu na celu ustalenie ich to?samo?ci. Ze wzgl?du na zalanie twarzy ofiar kwasem, niemo?liwy jest inny sposób identyfikacji. Nie publikujemy zdj?? z miejsca z brodni ze wzgl?du na ich drastyczno??. Procedury identyfikacyjne mog? potrwa? dwie doby, tymczasem wci?? poszukiwana jest sprawczyni mordu, zarejestrowana przez jedn? z kamer l?dowiska. Zidentyfikowana zosta?a ona jako Daylana - by?a tancerka w klubie Beebleberry na Coruscant, która na Muunilist przyby?a we wczesnych godzinach rannych dnia wczorajszego. Jej obecne miejsce pobytu nie jest znane, lecz podj?te zosta?y ju? szeroko zakrojone poszukiwania. W razie zauwa?enia poszukiwanej, imperialne s?u?by porz?dkowe prosz? o natychmiastowy kontakt. Poszukiwana ubrana jest w czarne, obcis?e spodnie, skórzan? kurtk?, oraz ciemny top. Jest uzbrojona i niebezpieczna.

Wiadomo?? z ostatniej chwili!
Jedno z naszych ?róde? sugeruje, ?e sprawczyni bestialskiego mordu w porcie galaktycznym, mo?e by? zamieszana w wybuch w imperialnym sk?adzie amunicji. Przypominamy, ?e wczorajszy dzie? cieniem po?o?y? si? na historii naszej spo?eczno?ci, a skala przemocy z jak? mamy do czynienia jest dla mieszka?ców planety szokuj?ca. W miejscu masowej tragedii wci?? gromadz? si? ludzie, ??daj?c g?owy sprawcy. B?dziemy informowa? pa?stwa na bie??co, gdy tylko dotr? do nas jakiekolwiek nowe fakty. Tymczasem publikujemy zdj?cie Daylany jeszcze z czasów pracy na Coruscant.

prstk.jpg