IG.jpg
wtorek, 15 lutego 2011 20:40

"Zgwa?ci? mnie Luk Seven"

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(4 votes)

HoloNetowy portal "Super Imperial" opublikowa? na ?amach swojej witryny opowie?? Geldrii Klose, m?odej kobiety, która by?a ?wiadkiem operacji maj?cej na celu wyzwolenie Dantooine spod jarzma Rebeliantów. Jak uda?o si? dowiedzie? redakcji tabloidu, Luk Seven, bior?cy udzia? w ofensywie, mia? uda? si? na powierzchni? planety, gdzie w towarzystwie kompanii szturmowców "zabawia? si?" z mieszkankami planety, nawet gdy te "stanowczo odmawia?y". Zarówno ?o?nierze, jak i oficer floty, najpewniej byli pod wp?ywem alkoholu, grozili obywatelom broni?, a kobiety gwa?cili. Geldria Klose mia?a rozpozna? twarz Sevena, gdy po kilku latach zobaczy?a j? w HoloNetowych wiadomo?ciach.

Na chwil? obecn? nie wiadomo gdzie kobieta si? znajduje i nie uda?o nam si? do niej dotrze?, by pozna? wi?cej szczegó?ów jej oskar?e?, które najpewniej nied?ugo zostan? zweryfikowane. Redakcja "Imperial Guardian" szczerze jednak w?tpi, by wzorowy oficer Imperialnej Marynarki by? zdolny do tak haniebnych czynów.

prstk.jpg