NRD.jpg
niedziela, 14 listopada 2010 23:37

Wybuch w kosmoporcie w Coronecie

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Przed kilkoma minutami dosz?o do eksplozji republika?skiego promu na terenie kosmporotu w Coronecie, stolicy Korelii. Wed?ug wszelkiego prawdopodobie?stwa, wybuch nie by? przypadkowy, bowiem zniszczonym statkiem na Koreli? przylecia? jeden z senatorów z Zewn?trznych Rubie?y. Jak uda?o nam si? nieoficjalnie dowiedzie?, chodzi o Olee'go Bando. Policja zosta?a postawiona w stan gotowo?ci, a jej funkcjonariusze nieustannie patroluj? przestrze? powietrzn? miasta. Na razie nic nie wskazuje na to, by mia? to by? zamach na ?ycie polityka. Z drugiej jednak strony, nie od dzi? wiadomo, ?e ta osobisto?? nie jest lubiana na tej planecie.

W wyniku eksplozji zbiorników z paliwem, obecnie po?arem jest obj?ta spora cz??? kosmoportu, za? z tych nieogarni?tych p?omieniami, ewakuowane s? staki oraz cywile. Do akcji skierowano wi?kszo?? s?u?b stra?ackich w mie?cie.

prstk.jpg