NRD.jpg
niedziela, 24 paĆșdziernika 2010 16:26

"Beebleberry" znów najlepsze

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Nightclub "Beebleberry" po raz kolejny zosta? wybrany najlepszym lokalem rozrywkowym na Coruscant. Klub ten cieszy si? niezwyk?? popularno?ci?, nie tylko ze wzgl?du na swoje rozmiary (mo?e pomie?ci? nawet kilkaset osób!), ale przede wszystkim dzi?ki wspania?ym tancerkom, które nie maj? sobie równych na ca?ej planecie, a mo?e i systemie. Jako najwi?kszy atut, g?osuj?cy wskazywali te? dobór muzyki oraz szerok? gam? oferowanych trunków - samych gatunków piw jest kilkadziesi?t. Niew?tpliwie du?ym plusem s? te? okazyjne imprezy organizowane przez w?a?ciciela - koncerty, wieczory tematyczne czy go?cinne pokazy tancerek pracuj?cych na innych planetach. Nasz? redakcj? dziwi jednak fakt, ?e ma?o kto zwraca uwag? na niebezpieczne towarzystwo, jakie lubi odwiedza? "Beebleberry" - pe?en przekrój wartstw spo?ecznych sprawia, ?e oprócz praworz?dnych obywateli, do tego miejsca zagl?daj? równie? przest?pczy i kryminiali?ci.

W holonetowym badaniu wzi??o udzia? ponad 67 000 osób ró?nych ras.

prstk.jpg