IG.jpg
niedziela, 17 paĆșdziernika 2010 12:40

Rozbito szajk? narkotykow?

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Policyjne s?u?by na Bastionie odnotowa?y kolejny znacz?cy sukces - tym razem rozbito szajk? narkotykow? licz?c? prawie sto osób i skonfiskowano towar o warto?ci dwóch milionów kredytów. To najwi?ksza, zarekwirowana ilo?? nielegalnych u?ywek w historii planety. Grupa rozprowadza?a przede wszystkim b?yszczostym, igie?ki ?mierci i kassoti, jednak wed?ug o?wiadcze? komendy g?ównej, rodzajów nielegalnych substancji si?ga oko?o czterdziestu (!). Jak uda?o nam si? nieoficjalnie dowiedzie?, cho? aresztowano najwa?niejszych cz?onków gangu, w tym jego przywódców i laborantów, na wolno?ci wci?? pozostaje cz??? tzw. dilerów, którzy zajmowali si? sprzeda?? towaru w terenie. Policja twierdzi, ?e wy?apanie ich nie potrwa d?u?ej ni? tydzie?.

prstk.jpg