IG.jpg
niedziela, 26 września 2010 21:34

Defilada na Bastionie

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Wczoraj na Bastionie, stolicy wielkiego Imperium Galaktycznego, odby?a si? uroczysta defilada wojsk l?dowych. Mieszka?cy planety mieli okazj? na ?ywo obejrze? równe szeregi szturmowców - prawdziwej dumy naszej armii, najnowocze?niejsze czo?gi i maszyny krocz?ce, spo?ród których najwi?kszy entuzjazm wywo?a?y majestatyczne transportery piechoty AT-AT. Pokaz wojsk u?wietni?a elitarna eskadra my?liwców TIE Defender - jej przelot nad miastem ogl?da?y tysi?ce widzów. Defilad? swoj? obecno?ci? zaszczyci? sam Imperator, którego witano okrzykami uwielbienia i poparcia. Armia spodziewa si?, ?e tego typu prezentacje zach?c? m?odych m??czyzn do wst?powania w jej szeregi.

prstk.jpg