NRD.jpg
sobota, 18 września 2010 11:05

Republika?ski oficer odbity

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)

Wspólna akcja ratunkowa Zakonu Jedi i Si? Specjalnych Nowej Republiki na planecie Ambria zako?czy?a si? sukcesem. Przetrzymywany przez Imperium, kapitan Michael Grant zosta? odbity z r?k nieprzyjaciela i wróci? do czynnej s?u?by. Wspierani przez lokalny ruch oporu, cz?onkowie oddzia?u wdarli si? do imperialnego garnizonu po?o?onego niedaleko Jeziora Kath, a nast?pnie uwolnili republika?skiego oficera. Wed?ug niepotwierdzonych informacji, na terenie jednostki przebywa? równie? Sith, który ostatecznie zosta? pokonany w walce na miecze ?wietlne. W najbli?szym czasie postaramy si? porozmawia? z jednym z cz?onków operacji ratunkowej.

prstk.jpg