NRD.jpg
sobota, 18 września 2010 11:04

Na Manaan coraz mniej bezpiecznie

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Po raz kolejny nasza redakcja jest zmuszona poinformowa? o barowych burdach na planecie Manaan. Cho? wydawa?oby si?, ?e utrzymanie porz?dku w jedynym mie?cie zbudowanym na powierzchni oceanu nie jest zadaniem wybitnie trudnym, s?u?by porz?dkowe Ahto City maj? z tym wyra?ny problem. Niedawno, w jednym z lokali dosz?o do wymiany ognia pomi?dzy, najprawdopodobniej, konkuruj?cymi ze sob? grupami ?owców nagród. Niestety, nim zdo?ano ich pojma?, wszyscy zd??yli opu?ci? planet?. Nie uda?o nam si? zdoby? potwierdzenia informacji o tym, ?e kontrola lotów zdoby?a sygnatury statków, jakie odlecia?y po zaj?ciu, co oznacza, ?e sprawcom zapewne ca?e zamieszanie ujdzie na sucho.

prstk.jpg