Regulamin forum

Ogólne
1. Mgławica Mocy to fanowskie forum PBF stworzone przez fanów, dla fanów, przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych i nie odnosi ono żadnych korzyści majątkowych. "Star Wars", logo "Star Wars", wszelkie nazwy, zdjęcia, muzyka, a także każdy inny podmiot z tym związany, są zastrzeżonymi znakami handlowymi oraz/lub własnością Lucasfilm Ltd. lub ich prawowitych właścicieli. 
2. Osobami odpowiedzialnymi za forum i jego prawidłowe funkjconowanie są administratorzy. Mają oni uprawnienia do karania użytkowników łamiących regulamin forum, nieprzestrzegających zasad rozgrywki lub łamiących obowiązujące w Polsce prawo za pośrednictwem Mgławicy Mocy.
3. Mistrzowie Gry to użytkownicy uprawnieni przez Administrację do prowadzenia gry fabularnej pozostałym graczom. Oprócz tego, dysponują oni podstawowymi uprawnieniami moderatora i również mogą przyznać użytkownikowi tzw. ostrzeżenie. (więcej o MG: Rozgrywka na Mgławicy Mocy)
4. Podstawową karą nadawaną przez Administrację lub Moderatorów jest trzydziestodniowe ostrzeżenie, zaś cztery aktywne ostrzeżenia oznaczają automatyczną blokadę dostępu do konta, czyli tzw. bana.
5. Użytkownik łamiący regulamin forum lub zasady rozgrywki może otrzymać bana (czasowego lub stałego) pomimo braku wcześniejszych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych zasad netykiety również może być przyczyną ostrzeżenia lub bana.
7. Pisząc na forum, Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie treści postów w niezmienionej formie nawet po zakończeniu przez niego gry, usunięciu konta lub zablokowaniu do niego dostępu.
8. Rejestrując się i korzystając z forum, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje regulamin forum oraz zasady gry.
9. Zarówno regulamin forum, jak i zasady gry mogą ulec zmianie. W takim wypadku o modyfikacjach Użytkownicy zostaną powiadomieni odpowiednim ogłoszeniem. Korzystanie z forum po wprowadzeniu takich zmian oznacza zapoznanie się z nimi i ich akceptację.
 
Konto Użytkownika
1. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta.
2. Do jednego konta mogą być przypisane maksymalnie dwie aktywne postaci.
3. Nazwa konta (login) musi pokrywać się z mianem pierwszej postaci stworzonej przez Gracza (więcej: Tworzenie Karty Postaci).
4. Podczas rejestracji należy podać aktualny adres email, do którego Użytkownik posiada dostęp oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.
5. Avatar Użytkownika służy graficznemu przedstawieniu jego postaci i musi być zgodny z szablonem używanym na Mgławicy Mocy. Administracja zapewnia sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji avatarów niespełniających tego warunku. Jeśli Gracz nie potrafi sam stworzyć avatara według szablonu, może zgłosić się do Administracji z prośbą o jego wykonanie. Do tego czasu możliwe jest korzystanie z wizerunku postaci niespełniającego graficznych norm przyjętych na Mgławicy Mocy.
6. Gracz ma obowiązek wstawienia w podpisie linku do, znajdującego się Bazie Danych, tematu z zaakceptowaną Kartą Postaci. Zwykły link tekstowy może być zastąpiony przez userbar zgodny ze stworzonym przez Administrację szablonem.
7. Oprócz linków do Karty Postaci, w podpisie może znaleźć się numer komunikatora lub inna krótka notka informująca o preferowanym sposobie komunikacji z Użytkownikiem. W miejscu tym nie powinno znajdować się nic więcej, zaś Administracja ma prawo zedytować podpis zbyt długi lub zawierający wszelkie inne treści.
8. O zmianach avatara lub podpisu Użytkownika dokonanych przez Administrację, Gracz powinien zostać poinformowany.
 
Tematy fabularne
1. Tematami fabularnymi nazywane są tematy znajdujące się w części forum służącej do gry. Służą one opisywaniu przygód i wydarzeń, w jakich biorą udział postaci Graczy.
2. Zasady rządzące grą fabularną opisane zostały w: "Rozgrywka na Mgławicy Mocy".
3. Posty "niefabularne", a więc niebędące częścią gry uznawane będą za tzw. offtopic.
 
Tematy niefabularne
1. Tematami niefabularnymi nazywane są tematy znajdujące się w częściach forum niesłużącym bezpośrednio do gry - działy poświęcone działaniu Mgławicy Mocy, dyskusjom między użytkownikami forum, Punkt Nowoprzybyłych, Sesje Pozamgławicowe, Opowieści z Mgławicy Mocy, Hyde Park itp.
2. Nowy temat powinien mieć nazwę, która jasno określa poruszany problem i znajdować się w odpowiednim dla niego dziale (kategorii), zaś tematy wielowątkowe, w których poruszone problemy nie są ze sobą ściśle powiązane mogą zostać skasowane przez uprawnione do tego osoby.
3. Zabronione jest pisanie postów nie na temat, czyli wprowadzanie w wątki tzw. offtopu. Jeśli nie ma tematu, do którego pasowałby dany post należy założyć taki w odpowiednim dziale.
4. W Internecie pisanie WIELKIMI LITERAMI najczęściej rozumiane jest jako krzyk, a co za tym idzie, zabrania się pisania nazw tematów wyłącznie wielkimi literami (nie dotyczy ogłoszeń administracji).
5. Zabrania się stosowania przesadnego wulgaryzmu, chamstwa oraz obrażania osób trzecich, szczególnie pozostałych użytkowników forum.
6. Wszelkie konflikty należy rozwiązywać prywatnie, poprzez Prywatne Wiadomości, e-mail, bądź komunikatory internetowe.
7. Zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem, powiązanych z pornografią, nazizmem, rasizmem, nawiązujących do przemocy itp. będzie surowo karane.
8. Posty, których napisanie miało na celu tylko zwiększenie ich ilości w statystykach użytkownika lub takie, których treść się powtarza - użytkownik pisze po raz kolejny swoje zdanie, zmieniając tylko formę wypowiedzi mogą być traktowane jako offtopic.
9. Zalewanie tematów dużą ilością postów, „jeden za drugim”, czyli tzw. floodowanie jest zabronione. Jeśli po wysłaniu postu użytkownik zdecyduje się coś dopisać powinien użyć opcji „Edytuj”.
 
Mini-Chat (shoutbox)
1. Dostęp do shoutboxa użytkownik uzyskuje w chwili akceptacji jego pierwszej Karty Postaci.
2. Na shoutboxie również obowiązują powszechnie przyjęte zasady netykiety, zakaz zamieszczania treści niezgodnych z prawem.
3. Administracja ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do shotboxa lub uniemożliwić mu wysyłanie wiadomości na nim.
4. Tak naprawdę, shoutbox to jeden wielki śmietnik służący wrzucaniu linków do obrazków różowych jednorożców i trzeba się postarać, żeby dostać ostrzeżenie udzielając się na czacie.