Organizacje użytkowników Mocy

Organizacje użytkowników Mocy
"The Force is a river from which many can drink, and the training of the Jedi is not the only cup which can catch it."
 
Aing-Tii
Lokacja: Nieznana. To Aing-Tii znajdują ciebie, a nie ty ich.
Status: Nikt nie wie, o co im chodzi.
Opis: Enigmatyczni AIng-Tii rzadko dają o sobie znać reszcie Galaktyki. Kiedy już to robią, zadziwiają niedoścignioną technologią i opanowaniem Mocy, który nie ogranicza się do jej dualistycznej natury. Jeśli Jedi i Sithowie korzystają z Mocy w jej Jasnej i Ciemnej odmianie, Aing-Tii rozumieją ją jako strumień kolorowy niczym tęcza. I potrafią z tego strumienia korzystać na dziesiątki sposobów poza zasięgiem reszty użytkowników Mocy. Wiadomym jest, że Stary Zakon Jedi utrzymywał sporadyczne kontakty z tym tajemniczym gatunkiem, a mistrz Yoda należał do nielicznych, którzy wiedzieli jak się z Aing-Tii skontaktować. Nowa Republika miała z nimi styczność zaledwie kilkukrotnie. Po powrocie do władzy Imperium, Aing-Tii ponownie zerwali kontakty z Galaktycznym Społeczeństwem, gdyż ich filozofia życia nie toleruje haseł Nowego Ładu.
 
 
Baran Do
Lokacja: Planeta Dorin, Region Ekspansji.
Status: Dawniej sprzymierzeńcy Jedi. Podporządkowani władzom planety.
Opis: Baran Do są zakonem ściśle związanym z gatunkiem Kel Dorów, ich tradycją, kulturą i w konsekwencji – planetą. Rozumieją Moc podobnie do Jedi, jednak niuanse ich nauki stanowiące o różnicach są nie do zrozumienia dla kogoś, kto nie urodził się na Dorinie. W przeszłości wielu członków Baran Do zostawało jednocześnie Rycerzami Jedi. Zakon Kel Dorów nie praktykuje szermierki świetlnymi mieczami. I choć elementem jego szkolenia są sztuki walki, z pobłażaniem patrzył na aktywnych działaczy na rzecz pokoju, uważając Jedi za zwykłą organizację militarną, a nie zakon z prawdziwego zdarzenia. Zakon zaprzestał oficjalnej działalności po zdelegalizowaniu Mocy przez Imperium.
 
 
Czarna gwardia
Lokacja: Planeta Mustafar, Odległa Rubież.
Status: Niezależni i apolityczni.
Opis: Założona przed tysiącem lat przez Sitha - Czarna Gwardia była w okresie imperialnym jedną z największych zorganizowanych grup użytkowników Mocy, które uniknęły Wielkiego Pogromu Jedi. Z czasem organizacja odcięła się od nauk Sithów i zmieniła swoje nastawienie do Mocy, odrzuciła istnienie Jasnej i Ciemnej Strony. Członkowie grupy są zainteresowani przede wszystkim poznaniem jak największej ilości nauk dotyczących Mocy i tą drogą chcą się rozwijać. Przemierzają więc galaktykę w poszukiwaniu artefaktów i pobierają (bądź wykradają) nauki innych zakonów. Są także wyspecjalizowani w różnych typach świetlnej broni. Rok po bitwie o Yavin Czarna Gwardia stanęła na drodze sullustiańskiego archeologa, Mi Fona Lu, przeprowadzającego badania na Mustafar. Archeolog, rzecz niesłychana, po prostu wynajął pierwszych lepszych poszukiwaczy przygód, którzy wyeliminowali niemal wszystkich członków Czarnej Gwardii na planecie. Od tamtej pory organizacja jest na wymarciu. Pewnym jest jednak, że przetrwała, gdyż wielu jej członków przebywało rozproszonych po Znanej Galaktyce.
 
 
Czarnoksiężnicy z Rhand
Lokacja: Nieznane Regiony.
Status: Wrogowie wszystkiego.
Opis: Czarnoksiężnicy z Rhand sporadycznie miewają kontakt ze Znaną Galaktyką, na całe jej szczęście. Są wyznawcami siły, którą uważają za dużo potężniejszą niż sama Moc, a którą nazywają po prostu Ciemnością. Nie mogą uchodzić za zwykłych zwolenników Ciemnej Strony, gdyż nie wierzą, że istnieje coś takiego jak Jasna Strona. Ich techniki są podobne do tych znanych Upadłym Jedi. Kontrolują aż dwanaście gromad gwiezdnych w Nieznanych Regionach, co czyni ich prawdopodobnie najpotężniejszą organizacją władców mocy w Galaktyce. Sednem wyznania Ciemności jest entropia – Czarnoksiężnicy z Rhand fanatycznie wierzą, że wszechświat czeka zagłada i powinni czynnie brać udział w tym procesie. Każdy Czarnoksiężnik jest zwykle zaawansowanym użytkownikiem Mocy (czy też, jak twierdzą, jej odpowiednika), a ci nieliczni, z którymi Galaktyczne Społeczeństwo miało styczność, stali się uosobieniem grozy.
 
 
Fallanassi
Lokacja: Tajna, dawniej planeta Lucazec.
Status: Neutralni, ksenofobiczni. Nie przepadają za Imperium.
Opis: Nieformalny zakon studiujący aspekt Mocy zwany Białym Nurtem. Fallanassi są pacyfistami, a ich struktura opiera się na zasadzie matriarchatu – członkami tak zwanego Kręgu są niemal wyłącznie kobiety. Zakon prowadzi nomadyczny tryb życia od czasu, gdy Imperator Palpatine próbował go zaanektować do Nowego Ładu. W przeciwieństwie do wielu innych grup użytkowników Mocy, Fallanassi nie zasilili szeregów Nowego Zakonu Jedi. Choć ich stosunki z Wielkim Mistrzem Skywalkerem układały się w sposób przyjazny, cenią sobie niezależność, a anarchistyczne poglądy stoją w sprzeczności ze służbą komukolwiek. Wraz z Drugim Wielkim Pogromem Fallanassi skryli się przed łapanką imperialną, popadając w jeszcze silniejszy izolacjonizm.
 
 
Imperialna Inkwizycja
Lokacja: Brak.
Status: Rozwiązana.
Opis: Inkwizycja była sekretną komórką imperialnego wywiadu, której cel stanowiła likwidacja niedobitków Jedi w ramach budowania Nowego Ładu i jednocześnie kontrola wszystkich spraw związanych z Mocą na terenie Imperium. W jej skład wchodzili byli Rycerze Jedi oraz specjalnie wyszkoleni użytkownicy Ciemnej Strony. Z czasem inkwizytorzy stali się także tak zwanymi oficerami prawdy, uczestniczyli w przesłuchaniach najsilniejszych wolą jeńców, zyskali niewyobrażalne uprawnienia w totalitarnej machinie. Po śmierci Palpatine'a stracili wpływy, choć ich rola w spajaniu Resztek Imperium jest zarówno nieoceniona jak i niedoceniona. Powrócili do łask 29 ABY, dwa lata po zdobyciu przez Imperium Coruscant, aktywnie uczestnicząc w krwawych łowach wszystkich władców Mocy. Po niecałej dekadzie polowanie jednak dobiegło końca, a Inkwizycja została defintywnie rozwiązana jako ostatnia legalna organizacja użytkowników Mocy.
 
 
Jal Shey
Lokacja: Nieznana. Prawdopodobnie nie mają centralnej siedziby.
Status: Niezależni. Cele podobne do Zakonu Jedi.
Opis: Jal Shey to organizacja wyjątkowa wśród skupiających użytkowników Mocy – jako jedna z niewielu nie ma charakteru religijnego, ale naukowy. Choć nadal można ją śmiało nazwać zakonem, w swoich naukach traktuje Moc jako zjawisko fizyczne, a nie mistyczne. Trudno powiedzieć, jak wygląda organizacja zakonu, gdyż nikt poza jego członkami nie ma ku temu źródeł. Członkowie Jal Shey, podobnie jak Jedi, byli swego czasu spotykani w różnych miejscach galaktyki. Po zakończeniu Wojen Klonów zostali wybici w ramach Wielkiego Pogromu Jedi. Ich obecny stopień aktywności nie jest znany, najprawdopodobniej niedobitki Jal Shey nadal prowadzą swoją intelektualną krucjatę przeciw niewiedzy. Pewnym jest, że są grupą nieliczną, w dodatku rozproszoną. Z drugiej strony, jako cień dawnej organizacji, nie wzbudzali ostatnimi czasy większego zainteresowania, toteż mieli szansę na przetrwanie.
 
 
Jensaarai
Lokacja: Zewnętrzna Rubież, dokładniej znana była jedynie Radzie Nowego Zakonu Jedi. Obecnie tajna.
Status: Zadeklarowany wróg Imperium.
Opis: Jeden z najmłodszych zakonów użytkowników Mocy, utworzony w okresie Wojen Klonów. Choć opiera się silnie na tradycjach Sithów, jego cele i metody dalekie są od typowych dla Ciemnej Strony Mocy. Organizacja jest nieliczna, znaczna część jej członków została zlikwidowana przez Inkwizycję w okresie imperialnym, jakkolwiek dzięki centralizacji jest zarazem dobrze zorganizowana. Utrzymywała neutralne stosunki z Nowym Zakonem Jedi, obie grupy jednoczył wspólny wróg – Imperium. Kilkoro Jensaarai w ramach gestu dobrej woli przeszło pod skrzydła Jedi, choć pełne połączenie dwóch organizacji było niemożliwe ze względu na odmienne poglądy. Gdy zniszczony został zakon Luke'a Skywalkera, Jensaarai stali się kolejnym celem Imperium. Ich dokładne losy są nieznane. Wielce możliwym jest, że zostali wybici do jednego.
 
 
Matukai
Lokacja: Prawdopodobnie Światy Jądra lub nawet Głębokie Jądro.
Status: Dawniej sprzymierzeńcy Jedi. Obecnie chcą tylko przetrwać.
Opis: Matukai byli jednymi z pierwszych ofiar Nowego Ładu. Nieliczni ocalali z organizacji dołączyli do Skywalkera, stając się jedną ze składowych Nowego Zakonu Jedi. Pozostali dokonali próby odbudowy i zbierają się po ciosie zadanym przez Palpatine’a, który w przypadku Matukai był wyjątkowo efektywny. I to właśnie ci drudzy mieli szansę uniknąć tragicznego losu strażników pokoju. Filozofia Matukai nie jest wielce odmienna od nauk Jedi, jej wyznawcy mają przede wszystkim za cel utrzymywanie równowagi w Mocy. Równowagę wewnętrzna zaś utrzymują przez doskonalenie technik medytacyjnych, co uzupełniają wykorzystywaniem własnego ciała jako kanału dla Mocy. Pogłoski mówią, że Matukai sprytnie ulokowali siedzibę tuż pod nosem imperialnego centrum.
 
 
Nowy Zakon Jedi
Lokacja: Dawniej Coruscant. Obecnie nieznana.
Status: Niejasny. Prawdopodobnie wrogowie Imperium.
Opis: Nowy Zakon Jedi był bezpośrednim kontynuatorem nauk zakonu z czasów Starej Republiki, jakkolwiek w znacznej części odbiegł od pierwotnej doktryny. Jako sojusznik Nowej Republiki urósł w siłę i angażował się w wojnę z Imperium. Gdy wojna została przegrana, Nowy Zakon Jedi padł jako pierwsza ofiara odbudowanego Imperium Galaktycznego. Za jego sprawą nastąpił Drugi Wielki Pogrom, a wraz ze śmiercią przywódcy, luke'a Skywalkera, stracił nadzieję na przetrwanie w zorganizowanej formie. Sama Moc została zdelegalizowana, zaś Jedi zredukowani liczebnie niemal do zera. Tak oto historia zakonu zatoczyła koło.
 
 
Płonący Łańcuch
Lokacja: Gdzieś w Nieznanych Regionach.
Status: Kryminaliści. Brak upodobań politycznych.
Opis: Płonący Łańcuch nie jest Zakonem - to przestępcza grupa użytkowników Mocy ze specjalizacją w piractwie. Swe korzenie ma w zwykłej bandzie piratów, w której liczba osób czułych na Moc rosła z biegiem lat. W efekcie gang wyspecjalizował się używaniu Mocy i urósł w siłę. W przeciwieństwie do innych organizacji władców Mocy, Płonący Łańcuch bez problemu uniknął konsekwencji oby Wielkich Pogromów Jedi. Jest w końcu wyspecjalizowany w omijaniu organów rządowych od niepamiętnych czasów. Nie do namierzenia od czasów Starej Republiki, organizacja prowadzi nomadyczny tryb, a jej centralna siedziba prawdopodobnie znajduje się na terenach, na które nawet najodważniejsi piraci rzadko się zapuszczają – w Nieznanych Regionach. To właśnie tam kolejni członkowie są uczeni, jak korzystać z mistycznej Mocy. Płonący Łańcuch nie praktykuje ani Jasnej, ani Ciemnej Strony Mocy. Po prostu używa jej do przestępczej działalności. Nazwa organizacji pochodzi od stosowanego przez nią znaku rozpoznawczego - gang maluje łańcuch otoczony płomieniami na statkach, które mają paść jego ofiarą.
 
 
Potentium
Lokacja: Planeta Zonama Sekot. Lokacja nieznana.
Status: Neutralni.
Opis: W Starym Zakonie Jedi niekiedy dochodziło do różnic poglądowych. Gdy różnice te stawały się zbyt odstające od doktryny Obrońców Pokoju, głosiciele nowych tez musieli opuścić Zakon dobrowolnie, bądź zostawali z niego wyrzuceni. Tak było z niepokornym padawanem Leorem Halem. Filozofia Potentium towarzyszyła Jedi od dawna, jednak została skonkretyzowana dopiero w roku 132 BBY. Hal znalazł wielu naśladowców i ruszył z nimi w Galaktykę, by w spokoju badać Moc tak, jak ją rozumiał. Ich dalsze losy nie są znane. Obrońcy pokoju nigdy nie uznali zwolenników Potentium za wrogów, traktując ich jako odmianę Szarych Jedi. W istocie, uczniowie Leora Hala nie praktykują Ciemnej Strony, gdyż w ogóle nie wierzą w jej istnienie. Moc według Potentium jest jedna i niepodzielna. Szczątki tych poglądów nadal są znane w galaktyce. Podobno poglądy Wielkiego Mistrza Luke'a Skywalkera w znacznej części pokrywały się z Potentium.
 
 
Poszukiwacze
Lokacja: Planeta Gand, Odległa Rubież.
Status: Podporządkowani władzom planety. Oficjalnie aktywni.
Opis: Tradycja Poszukiwaczy opiera się na specyficznej kulturze Gandów, w której cenione są zdolności myśliwskie. Poszukiwacze są grupą szkoloną pod kątem używania Mocy w celach łowieckich, dzięki transom medytacyjny są w stanie zlokalizować na dalekie odległości żądane miejsca, osoby lub nawet przedmioty. W chwili obecnej tradycja jest bliska wyginięcia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że wielu Poszukiwaczy opuściło rodzimą planetę i z fantastyczną skutecznością wykorzystywało swe rzadkie zdolności jako Łowcy Nagród. Z drugiej strony brak poglądów politycznych uchronił Poszukiwaczy przed pogromem. Sami Gandowie nie uważają, by korzystali w swych rytuałach z Mocy, choć też tego nie wykluczają. Rytuały poszukiwaczy są niezrozumiałe dla przedstawicieli innych gatunków niż Gandowie. A przynajmniej jak do tej pory nikomu się jeszcze ich zrozumieć nie udało...
 
 
Słuchacze Theran
Lokacja: Nam Chorios, Odległa Rubież.
Status: Neutralni.
Opis: Słuchacze Theran to praktykujący Jasną Stronę Mocy kult pochodzący od mitycznego proroka Therasa. Organizacja nie jest duża i ogranicza swą aktywność tylko do jednej planety, jednak dysponuje wieloma technikami ciekawymi nawet z perspektywy mistrzów Jedi. Grupa ma jasno określony cel istnienia – pilnuje by drochy, niebezpieczne pasożyty z Nam Chorios, nie wydostały się poza planetę i nie wywołały kolejnej zagrażającej galaktyce epidemii, jak miało to miejsce w przeszłości. W zadaniu pomagają Słuchaczom inteligentne kryształy, z którymi kult kontaktuje się za pośrednictwem Mocy. Z powodu drochów Słuchacze Theran nie pozwalają lądować na swej planecie jednostkom międzygwiezdnym.
 
 
Strażnicy Oddechu
Lokacja: Nieznana. Dawniej planeta Kashi, Odległa Rubież.
Status: Niezależni.
Opis: Strażnicy Oddechu to pozostałości po starożytnej organizacji mistyków z planety Kashi, która została zniszczona w wyniku wybuchu supernowej. Związani z Jasną Stroną kapłani specjalizują się w technikach leczniczych i wykorzystują Moc do ogrodnictwa. Charakterystycznym dla Strażników jest, że nie używają żadnych dróg do zapisu i przechowywania swej wiedzy. Korzystają jedynie z tradycji ustnej, wiedzę o Mocy przekazują sobie słownie, czyli z oddechem, od czego zawdzięczają swą nazwę. Ponoć potrafią także przepowiadać przyszłość.
 
 
Opiekunowie Nieba
Lokacja: Nieznana. Prawdopodobnie brak centralnej siedziby.
Status: Neutralni.
Opis: Opiekunowie Nieba są organizacją użytkowników Mocy, którzy mają tylko jeden cel: pilnowanie, by szlaki w całej galaktyce były funkcjonalne. Wyznają ideę, że podróże nadprzestrzenne są największym dorobkiem technologicznym w dziejach i każdy ma prawo bezpiecznie przemierzać kosmos. Ich jedynymi wrogami są piraci i ci, którzy próbują łamać zasady swobodnego dostępu do szlaków. Pomagają wszystkim, którzy pomocy potrzebują w trakcie podróży. Nie wiadomo, skąd się w ogóle wzięli. Istnieją od tysięcy lat i zawsze wydawali się być ledwie mitem. Mitem, o którym wszyscy słyszeli, ale rzadko kto miał okazję go zobaczyć na własne oczy. Właśnie dzięki tajemniczej otoczce zdołali przetrwać Wielki Pogrom Jedi, z którymi to Jedi swoją drogą są często myleni. Opiekunowie Nieba nie są w ogóle związani z Zakonem Jedi ani żadnym innym. Nie korzystają z broni, ponieważ swoje akcje przeprowadzają głównie w przestrzeni, na pokładach statków i stacji, udając zwykłych podróżników. Stworzyli własną, unikatową technikę łączącą Moc oraz sztuki walk. Działają pojedynczo, nie wiadomo nawet, w jaki sposób szkolą kolejnych członków swej organizacji i czy odbywa się to w jednym miejscu, czy po prostu w całej galaktyce.
 
 
Thuwisteni
Lokacja: Revyia, Odległa Rubież.
Status: Neutralni. Cele podobne do Zakonu Jedi.
Opis: Thuwistenami nazywa się wyznawców filozofii i religii zwanej Tyia, opartej na praktykach związanych z Jasną Stroną Mocy. Założycielami drogi Tyia są roślinopodobni Revwieni. Thuwisteni korzystają z Mocy by nieść innym pomoc, nadrzędnymi wartościami są dla nich pokój oraz życie. Założenia religijne wynikają z samej natury tego gatunku, a nie z wyuczonych reguł. Rozumieją Moc bardzo podobnie do Jedi, jednak nie angażują się w konflikty metodami bojowymi, a swoje nauki niosą wyłącznie drogą dyplomacji bądź biernym oporem. Podczas Wielkiego Pogromu Jedi wyruszyli w galaktykę, by ocalić jak największą liczbę Rycerzy Starego Zakonu. Gdy historia się powtórzyła - zrobili to samo. To kosmiczni wolontariusze o wielkiej sile, lecz niezdolni do walki takiej, jak ją rozumie większość dżentelistot.
 
 
Triumwirat Sith
Lokacja: Dawniej Korriban oraz Yavin. Obecnie nieznana.
Status: Wrogowie Imperium.
Opis: Triumwirat Sith był krótko trwającą organizacją użytkowników Ciemnej Strony deklarujących się jako spadkobiercy dziedzictwa oryginalnego Zakonu Sith. Sfinansowany i uzbrojony przez Galaktyczne Imperium, stanowił przeciwwagę dla Zakonu Jedi Luke'a Skywalkera w wojnie z Nową Republiką. Gdy spełnił swa funkcję, zwycięskie Imperium brutalną siłą pozbyło się niewygodnego sojusznika w roku 29 ABY. Niektórzy Sithowie zasilili reaktywowaną Inkwizycję. Większość jednak została wybita na tych samych warunkach co Rycerze Jedi.
 
 
Wiedźmy z Dathomiry
Lokacja: Dathomira. O ile ktoś tam jeszcze żyje.
Status: Wrogowie Imperium.
Opis: Około 600 BBY wygnana Jedi Allya trafiła na Dathomirę, wówczas kolonię karną Zakonu. Będąc silną Mocą, podporządkowała sobie otoczenie i jako pierwsza oswoiła pod wierzch słynne drapieżniki - Rancory. Tak narodziła się organizacja władczyń mocy znana jako Wiedźmy z Dathomiry lub po prostu: Córkami Allyi. Wiedźmy utworzyły matriarchalne społeczeństwo klanowe i korzystają z Mocy (w swoim mniemaniu z magii) za pośrednictwem szeregu rytuałów. Stale balansują na krawędzi Ciemnej Strony, jakkolwiek ich naczelną zasadą zawsze było panowanie nad Mocą, by to ona nie zapanowała nad użytkownikiem. Wiedźmy, które uległy całkowicie Ciemnej Stronie, opuszczają zwykle swój klan i nazywane są Siostrami Nocy. Te uchodzą za najbardziej niebezpieczne ze wszystkich. Z powodu predyspozycji Wiedźmy z Dathomiry często były obiektem zainteresowania różnych grup skupiających się na Ciemnej Stronie, zwłaszcza Sithów. W roku 26 ABY Dathomirę spotkała katastrofa ekologiczna, w wyniku której niemal całe życie na planecie przestało istnieć. Losy wiedźm są nieznane.
 
 
Zakon Shasa
Lokacja: Dawniej Manaan. Obecnie nieznana.
Status: Dawniej sprzymierzeńcy Imperium. Teraz prawdopodobnie wrogowie.
Opis: Zakon Shasa bierze swój początek przed tysiącami lat, w okresie Wojny Domowej Sith. Jego członkami zostali czuli na Moc młodzi Selkathowie skuszeni Ciemną Stroną pod wodzą Shasa, od imienia którego zakon wziął nazwę. Po czterech tysiącach lat imperator Palpatine przejął kontrolę nad uśpionym zakonem w trakcie swych rządów. W tym okresie organizacja liczyła sobie aż dwie setki użytkowników Mocy. Od czasu śmierci Palpatine’a status Zakonu Shasa był niejasny. Podczas Drugiego Pogromu Jedi członkowie Zakonu Shasa zostali częściowo wykorzystani do likwidacji czułych na Moc wrogów Imperium, a następnie brutalnie eksterminowani.
 
 
Zeison Sha
Lokacja: Planeta Yanibar, Dzika Przestrzeń.
Status: Całkowicie niezależni. Nie lubią nikogo z naciskiem na Jedi i inne zakony.
Opis: Zakon Zeison Sha ma bogatą, ponadczterotysiącletnią tradycję wychowywania dzieci na użytkowników Mocy. Dzięki skrajnie izolacyjnej polityce przetrwał okres imperialny oraz dziesiątki wcześniejszych wojen. Zeison Sha unikają kontaktu z Jedi, odprawiają wszelkie delegatury ze Znanej Galaktyki, nie angażują się w ogóle w sprawy zewnętrzne, bardzo rzadko opuszczają swoje tereny. Cenią niezależność, skrycie strzegą także swych niedoścignionych technik władania Mocą akcentujących jej pragmatyczne i bojowe zastosowanie. Szkolenie Zeison Sha jest zupełnie odmiennym od powszechnie znanych u Jedi czy Sithów. W przeciwieństwie do większości organizacji władców Mocy, Zeison Sha nie używają też świetlnych mieczy.
 
 
Żar Vahli
Lokacja: Zmienna. Nomadowie.
Status: Niezależni. Wrogowie Jedi.
Opis: Rasa Vahla w antycznych czasach była wrogiem Zakonu Jedi. Strażnicy Pokoju nie mogli zignorować tego zagrożenia, zdziesiątkowali wrogów i wymazali wszelką o nich pamięć. Od tamtej pory niedobitki Vahla szukają swego rodzimego świata, by na nowo go zasiedlić. Żar Vahli to niebezpieczna sekta korzystająca z Ciemnej Strony Mocy, a należą do niej niemal wszyscy pozostali przy życiu przedstawiciele gatunku. Członkowie innych ras i gatunków rzadko zostają dołączeni do grona sekty, jakkolwiek takie sytuacje miały już miejsce. Żar Vahli wyznaje spersonifikowaną w osobie bogini Vahl Ciemną Stronę Mocy. Sekta brała udział w Wielkim Pogromie Jedi i po dziś dzień jest zapalonym wrogiem Jedi.
 
Opracował: Virgil Mecetti

 

Więcej w tej kategorii: « Galaktyka Broń »