Poszukiwani: Kittani Levfith i jej towarzysze

Zdobyć informacje na temat aktualnego pobytu Kittani Levith i jej ewentualnych towarzyszy.

    Pewien drobny przedsiębiorca z Tatooine pragnie zdobyć informacje na temat aktualnego pobytu bliskich jego sercu. Ktokolwiek widział Kittani Levith (jej zdjęcie prezentujemy poniżej) proszony jest o jak najszybsze przekazanie informacji na adres skrzynki holonetowej: huttp://yarlo.lord#tatoo.net


    Kobieta może przebywać w towarzystwie gamorreanina imieniem Gweek oraz droida o oznaczeniu alfanumerycznym IG87F. Ta dwójka również znajduje szczególne miejsce w sercu drobnego przedsiębiorcy. Być może Kittani i jej towarzysze będą się poruszać na pokładzie statku Skyrunner Ghtroc 720.
    Za pomoc we wskazaniu miejsca pobytu wyżej wymienionych przewidziana jest stosowna nagroda. Więcej informacji uzyskać będzie można pod wspomnianym wcześniej adresem