Zakończyły się negocjacje między Imperium a Dominium Chissów na Adumarze. Tematem rozmów były nowy traktat handlowy, program wymiany naukowej i koordynacja wojskowa w sektorach przygranicznych.


        

   

      Zakończyły się negocjacje między Imperium a Dominium Chissów na Adumarze. Na czele imperialnej delegacji stał baron Todr Fel, małżonek arcyksiężnej Amrii. Naszym przyjaciołom i sojusznikom z Dominium przewodził arystokra Chaf'aitel'bintrano. Tematem rozmów były nowy traktat handlowy, program wymiany naukowej i koordynacja wojskowa w sektorach przygranicznych. Prace w trzech panelach tematycznych trwały prawie miesiąc. Po dłuższym okresie stagnacji w stosunkach między Imperium a Dominium porozumienie z Adumaru ma zintensyfikować relacje między dwiema gwarantującymi pokój i przetrwanie cywilizacji galaktycznymi potęgami. Imperialna Izba Handlowa przewiduje, że nowe uzgodnienia pozwolą zwiększyć obroty handlowe między Imperium a Dominium prawie dwukrotnie. Wedle Agencji Imperialnej Innowacyjności, której przedstawiciele brali udział w konferencji, współpraca naukowa powinna przynieść nowe rozwiązania technologiczne w przemyśle zbrojeniowym i farmaceutycznym. Wdrożenie programu wymiany personelu wojskowego wzmocni nasze więzy sojusznicze, podstawę galaktycznego porządku.

      Baron Fel i arystokra Faitel, jak zaczęła się zwracać do Chaf'aitel'bintrano nasza delegacja, zapowiedzieli, że w najbliższym czasie odbędą się wspólne manewry marynarek Imperium i Dominium. Przedsmak koordynacji sił zbrojnych obydwu filarów galaktycznego porządku można było obserwować na niebie Adumaru. W planetarnych zawodach pilotów, zorganizowanych przez lokalne władze by uczcić konferencję dyplomatyczną, wzięły udział zespoły pilotów z Adumarskich Sił Bezpieczeństwa, Imperialnego Korpusu Pilotów i Ekspedycyjnej Floty Obronnej Chissów. Asy pilotażu naszej Galaktyki dały popis umiejętności niemniej doniosły od samych negocjacji. Baron Fel wziął udział w zawodach zespołowych i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Jeżeli w szalonych umysłach szumowin, separatystów i rebeliantów wciąż wiją się rojenia o zakwestionowaniu niosącej pokój i pomyślność potęgi Imperium, to wystarczy rzut oka na wyczyny naszych i sojuszniczych pilotów w przestworzach Adumaru, by zdławić te szkodliwe nadzieje.

      Porozumienie z Adumaru wejdzie w życie od momentu ratyfikacji przez Jego Imperialną Mość i Senat Dominium Chissów. Z komentarza udzielonego nam przez wielkiego moffa Davina Fela wynika, że uroczyste podpisanie tego aktu odbędzie się już wkrótce w Pałacu Imperialnym na Coruscant.

 

 

 

Dział: Holonet