Klatooinianie podejmują rozmowy z Huttami w sprawie II Traktatu Vontorskiego

Rdzenni mieszkańcy planety Klatooine znajdującej się w Przestrzeni Huttów, postanowili ponownie podjąć rozmowy z Huttami, w sprawie paktu, który zobowiązywałby ich do ochrony Fontanny Przedwiecznych.


   Pomysł podjęcia rozmów między oboma rasami, wyszedł z inicjatywy Klatooinian, którzy nie są w stanie we własnym zakresie zapewnić ochronę Fontannie Przedwiecznych, czyli przepięknej, naturalnej formacji skalnej, znajdującej się na Pustyni Derelkoos. Tym razem przedstawiciele licznych karteli, mieliby w zamian za zabezpieczenie „cudu Galaktyki” otrzymać, nie możliwość pozyskiwania niewolników (rasy Klatooine, Vodran i Nikto), jak było to w pakcie sprzed blisko 25 200 laty, a ofertę szerokiej współpracy między przedstawicielami zainteresowanych istot, w tym:

 

   - wyrażenia zgody na liczny nabór, do huttyjskich organizacji ze strony w/w ras,
   - poparcia w najważniejszych kwestiach relacji na linii Huttowie-Imperium,
   - zapewnienia życzliwej neutralności na wypadek wybuchu konfliktu między Imperium a Huttami.

 

   II Traktat Vontorski, zobowiązywałby Huttów do utworzenia dwukilometrowej strefy buforowej, oddzielającej Fontannę Przedwiecznych od pozostałej części terytorium Pustyni Derelkoos. Na owym terenie, obowiązywałby całkowity zakaz używania technologii szkodzącej naturalnym formacjom. W odróżnieniu od pierwowzoru, pakt obowiązywałby przez 10 standardowych lat, z możliwością przedłużania go regularnie również co 10 lat, a także prawem wymówienia umowy z rocznym wyprzedzeniem. Choć dla rodaków Zorda, formacja skalna, nazywana przez nich „Fontanną Przedwiecznych Huttów” jest obiektem niezwykle cennym, prawie pewne jest, że w takiej formie traktat nie zostanie przyjęty, ze względu na niewspółmierne obowiązki obu stron i nieznaczny zysk jaki mogą osiągnąć. Mimo tego negocjacje będą kontynuowane, dzięki czemu istnieje światełko w tunelu dla bajkowej lokacji znanej praktycznie w całej Galaktyce. O rozwoju rozmów, będziemy informować na bieżąco.

 

Trin Qeul-Eol