Nowy gubernator systemu korelliańskiego

     Dzisiaj ogłoszona została decyzja Imperatora dotycząca powołania nowego gubernatora systemu Korelliańskiego. Został nim diuk Trysten Mek, którego rozsławiły sukcesy na niższych szczeblach administracji na Bastionie


  

        Dzisiaj ogłoszona została decyzja Imperatora dotycząca powołania nowego gubernatora systemu Korelliańskiego. Został nim diuk Trysten Mek, którego rozsławiły sukcesy na niższych szczeblach administracji na Bastionie. Podczas zaplanowanej na za dwa tygodnie ceremonii przekazania funkcji, nowy gubernator Mek obejmie pieczę nad Korellią i jej siostrzanymi planetami.
       Przyszły gubernator już teraz zapowiada liczne zmiany w polityce wewnętrznej, z których najważniejszą wydaje się być ostra polityka przeciwko osobom związanym z zabobonnymi wierzeniami o mistycznej sile rządzącej Galaktyką. Gubernator Mek chce przywrócić kontrole, które pozwoliły kilkadziesiąt lat temu opanować ten problem. Przejść przez nie będą musieli wszyscy przybywający i wylatujący z planet systemu. Diuk Mek stwierdza, że to działanie nie jest odpowiedzią na żadne konkretne wydarzenie, a jedynie powrót do starej polityki Imperium, którą chce kontynuować.

„Ludzie muszą pamiętać, że to Imperium jest najważniejszą siłą w Galaktyce i to ono niesie prawdę dostępną dla wszystkich” – powiedział nowy gubernator w jednym ze swoich przemówień.

        Imperator Fen Daala najwyraźniej pochwala takie działanie, skoro zaaprobował kandydaturę Trystena Meka na tak ważne stanowisko. Być może jest to zapowiedź zmian w polityce całego Imperium, które zostaną wprowadzone przez nowe pokolenie polityków, którego pierwszym ważnym przedstawicielem jest właśnie nowy gubernator Mek.