NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:57

Tajemnicze zagini?cia frachtowców

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Ostatnie dni obfitowa?y w powiadomienia o zaginionych frachtowcach zmierzaj?cych do lub z takich planet jak Saleucami, Bimmisaari, Kashyyyk czy Trandosha. W ?adnym, z ponad dwudziestu, przypadków znikni?cia nie uda?o si? odnale?? ani statku, ani za?ogi, ani jakichkolwiek ?ladów mog?cych naprowadzi? ?ledczych na ich trop. Nie wiadomo te? kto stoi za tajemniczymi znikni?ciami. Akcja Imperium wydaje si? ma?o prawdopodobna, gdy? z regu?y stara si? ono zablokowa? g?ówne szlaki handlowe. Poza tym, niemal bezpo?rednie s?siedztwo Terytoriów Huttów podsuwa najprostsze rozwi?zanie niemal na srebrnej tacy. Siedlisko przemytników i gwiezdnych piratów, ponownie wydaje si? sprawia? k?opoty niewinnych obywatelom Zewn?trznych Rubie?y.
prstk.jpg