BHI.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:55

Senat rozwa?a zniesienie ce?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Wczoraj senatorowie z planet le??cych w pobli?u terytoriów Huttów z?o?yli projekt ustawy maj?cej zlikwidowa? zaporowe c?a na niektóre towary spoza Nowej Republiki, w tym egzotyczne gatunki alkoholi. Poza znacznym spadkiem cen obj?tych ustaw? towarów, nale?a?oby si? równie? spodziewa? zmniejszenia dzia?alno?ci przemytniczej w pobli?u rodzimych planet pomys?odawców.
prstk.jpg