BHI.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:49

Seria niezwyk?ych koncertów w ?Beebleberry?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)
Beebleberry? jest klubem nocnym na Coruscant znanym chyba w ca?ej galaktyce. S?yn?cy z olbrzymiego wyboru alkoholu, najlepszej muzyki, doskona?ej i, przede wszystkim pi?knej, obs?ugi, a tak?e wyst?pów najlepszych tancerek erotycznych w ca?ej Nowej Republice. W?a?ciciel lokalu zdecydowa? si? zaoferowa? swoim klientom porcj? nowych dozna?. Co tydzie?, od pojutrza, b?d? odbywa? si? darmowe koncerty najwi?kszych gwiazd muzyki popularnej. Wykonawcy z rado?ci? wyrazili zgod? na te, do?? kameralne, wyst?py b?d?ce znaczn? odmian? od, typowych dla nich, skierowanych do wielotysi?cznej widowni zgromadzonej w olbrzymiej hali lub na otwartej przestrzeni. New Republic Daybreak trzyma kciuki za powodzenie tego pomys?u.
prstk.jpg