NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:47

Zaskakuj?ce wyniki ostatniego wy?cigu na Manaan

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Michael Rehcamush pierwszy! Wiadomo?? ta zszokowa?a niemal wszystkich fanów wy?cigów ?cigaczy, bowiem ten zawodnik od pocz?tku sezonu nie stan?? nawet na podium. Cho? pocz?tkowo ca?y czas znajdowa? si? po?rodku stawki, po kraksie Alrina Grooza (która by?a chyba jedynym elementem wy?cigu, jakiego spodziewali si? wszyscy), wyszed? na prowadzenie i zachowa? je a? do ostatniego okr??enia. Swoich fanów zawiód? Reeat'swea'oni. Przez ca?y wy?cig udawa?o mu si? utrzymywa? na trzeciej b?d? drugiej lokacie, lecz w przedostatnim okr??eniu pope?ni? fatalny b??d, jakiego ma?o nie przep?aci? gro?nym wypadkiem, a w wyniku którego trafi? na pi?te miejsce. Ostatecznie podium wygl?da?o nast?puj?co: 1. Michael Rehcamush, 2. Saaki Hi?hvani, 3. Koor?da Tra

prstk.jpg