Zlecenie: Dwanaście foteli

Odnaleźć i dostarczyć komplet foteli z Sali Posiedzeń Jedi. Nagroda: 120 000 kredytów za komplet, 10 000 za pojedynczy fotel

 

Nagroda: 120 000 kredytów za komplet, 10 000 za pojedynczy fotel

Zleceniodawca: Inengo Obizi

Wymagania: Własny środek transportu zdolny do podróży międzyplanetarnych

Lokalizacja: Nieznana. Ostatnia znana lokalizacja - Obroa-skai

Opis: Pan Inengo Obizi, powszechnie szanowany kolekcjoner antyków oraz wszelakich dzieł sztuki, pragnie poszerzyć swe zbiory o nowe eksponaty. Chodzi o komplet dwunastu foteli ze świątyni Eedit, w których zasiadali niegdyś członkowie Rady Jedi. Co prawda zgodnie z dekretem Nowego Ładu całe mienie niesławnego Zakonu Jedi zostało upaństwowione po Drugim Wielkim Pogromie, jednakże panu Obizi udało się wejść w posiadanie pewnych unikatowych informacji. Według zeznań jednego z członków imperialnej ekipy rozbiórkowej, złożonych całkowicie dobrowolnie na łożu śmierci, fotele przetrwały Drugi Pogrom, jak również związaną z nim dewastację świątyni Eedit. Skonfiskowane zaś przez wysokiego rangą urzędnika Imperium trafiły na planetę Obroa-skai, gdzie ślad się po nich urwał.

Inne uwagi:
Zleceniodawca nie pokrywa kosztów związanych z organizacją poszukiwań. Kontakt przez pośrednika. Wypłata nagrody dopiero po dostarczeniu obiektu/obiektów do prywatnego hangaru w Zordo's Haven.

 

 

Artykuły powiązane